«Καλαμάτα μπροστά»: Με το πέρασμα του 2023 στην ιστορία κλείνει και ο κύκλος της δημοτικής παράταξης

«Καλαμάτα μπροστά»: Με το πέρασμα του 2023 στην ιστορία κλείνει και ο κύκλος της δημοτικής παράταξης

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,
με το πέρασμα του 2023 στην ιστορία, κλείνει και ο κύκλος της δημοτικής παράταξης «Καλαμάτα μπροστά» ως μείζων αντιπολίτευση στο Δήμο Καλαμάτας.

Γενικότερα, κλείνει ένας κύκλος δωδεκαετούς ενεργού συμμετοχής στα κοινά, που καλύπτει μια περίοδο είκοσι χρόνων, του Βασίλη Κοσμόπουλου, των άμεσων συνεργατών του και πολλών άλλων συμπολιτών που συμπορεύτηκαν κατά διαστήματα.

Η ομάδα μας, με επικεφαλής τον Βασίλη, παρότι, για λόγους που είναι πλέον γνωστοί σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα δημοτικά μας πράγματα, δε διοίκησε τον Δήμο μας, σφράγισε με την παρουσία της τα χρόνια της συμμετοχής της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είχε μια παρουσία που χαρακτηρίσθηκε από συνέπεια, συμμόρφωση σε αρχές και αξίες, συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης, βαθιά μελέτη των θεμάτων, κριτική επιχειρημάτων, προτάσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο.

Δικαιώνεται ο φιλόσοφος Χρύσιππος ο Σολεύς που, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πολιτεύεται, απάντησε: Διότι ει μεν πονηρά πολιτεύεσαι, τοις θεοίς απαρέσει. Ει δε χρηστά, τοις πολίταις.

Με την είσοδο του 2024 θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας να έχουν υγεία, οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία, πρόοδο. Να πάρουν την τύχη της κοινότητας στα χέρια τους με την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, ώστε να επιτύχουν ένα καλύτερο μέλλον από το γκρίζο χθες.

Του Παναγιώτη Γ. Παπαμικρούλη