Διαμορφώνεται ένα ακόμα «πάρκο τσέπης» στην Καλαμάτα

Διαμορφώνεται ένα ακόμα  «πάρκο τσέπης» στην Καλαμάτα

Το νέο χώρο πρασίνου – πάρκο τσέπης που διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες επί της οδού Ασκληπιού επισκέφθηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος χθες, οπότε είχε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών.

Για το σημείο αυτό ο Δήμος είχε δεχθεί πολλές οχλήσεις από περιοίκους στο παρελθόν σχετικά με την προσβασιμότητα και τις εστίες ρύπανσης που δημιουργούνταν εντός της νησίδας. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ένα χώρο λειτουργικό, ασφαλή και κυρίως προσβάσιμο για όλους τους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Τις ημέρες αυτές πραγματοποιούνται οι εργασίες πλακόστρωσης των δαπέδων κίνησης και οι εργασίες τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων. Στο σημείο δημιουργήθηκαν εσοχές για τους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Τα δε δύο μεγάλα δένδρα εντός της νησίδας  διατηρήθηκαν και ο περαστικός θα έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει τη σκίαση που προσφέρουν, ενώ η φύτευση του γύρω χώρου θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με νέα μικρά δένδρα, πράσινο αλλά και ένα μικρό βραχόκηπο.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για δεύτερη παρέμβαση για δημιουργία πάρκου τσέπης που πραγματοποιείται και πολύ σύντομα θα παραδοθεί στους δημότες της Καλαμάτας.

Οι δε εργασίες εκτελούνται από το Τμήμα Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες.