Κάλπες σε κάθε Δήμο για τις εκλογές των δημοτικών υπαλλήλων

Κάλπες σε κάθε Δήμο για τις  εκλογές των δημοτικών υπαλλήλων

Οι χώροι διεξαγωγής στη Μεσσηνία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Α’ Βαθμού στα Υπηρεσιακά τους Συμβούλια, ορίσθηκαν με απόφαση της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οι εκλογές έχουν προκηρυχθεί για την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στους ΟΤΑ με δύναμη άνω των 10 εργαζομένων.

Κάλπες

Οι χώροι που ορίσθηκαν στη Μεσσηνία είναι οι εξής:

-Καλαμάτα: Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου- ισόγειο) επί της οδού Αθηνών 99 στην Καλαμάτα.    1η κάλπη: Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 2η κάλπη: Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων: Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

-Μεσσήνη: Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Π. Πτωχού στη Μεσσήνη. 1η κάλπη: Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Μεσσήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 2η κάλπη: Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Μεσσήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

-Πύλου-Νέστορος: Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) που βρίσκεται στην Πλατεία Νέστορος στην Πύλο.     1η κάλπη: Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Πύλου -Νέστορος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 2η κάλπη: Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Πύλου – Νέστορος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

-Τριφυλία: Δημοτικό Κατάστημα Τριφυλίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Δημαρχείου 2 στην Κυπαρισσία. 1η κάλπη: Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Τριφυλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 2η κάλπη: υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Τριφυλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

-Οιχαλία: Δημοτικό Μέγαρο στην Πλατεία Αγίου Ιωάννη, στο Μελιγαλά.      1η κάλπη: Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Οιχαλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 2η κάλπη: Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Οιχαλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού

-Δυτική Μάνη: Δημοτικό Κατάστημα στην Καρδαμύλη.   Μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Δυτικής Μάνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

Β.Β.