Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

Έως αύριο Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έχουν περιθώριο να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους όσοι νέοι από την Καλαμάτα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», στο πλαίσιο της συμμετοχής στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Την απόφαση για συμμετοχή τεσσάρων νέων, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών από το Δήμο Καλαμάτας, έλαβε η προεδρία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Η ΔΡΑΣΗ

Διακόσιοι νέες και νέοι, χωρισμένοι σε πέντε (5) ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μία από 40 νέους ηλικίας 18-21 ετών, θα περιηγηθούν κατά τη διάρκεια του 2021 σε πέντε διαφορετικές διαδρομές στην Ευρώπη που είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση. Κάθε μία από τις 5 ομάδες ακολουθεί, επί 15 ημέρες, μια διαδρομή και επισκέπτεται πόλεις με μεγάλη σημασία για την Επανάσταση του 1821 και τις μετέπειτα εξελίξεις, με βάση ένα πρόγραμμα επισκέψεων που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των κατά τόπους ελληνικών Διπλωματικών Αρχών.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που τελικά θα επιλεγούν από την Επιτροπή, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν κι έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.

ΟΙ 5 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Όλες οι διαδρομές ξεκινούν από την Αθήνα. Κάθε ομάδα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών, ενώ όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία κ.λπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

1η Διαδρομή «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021)

2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021)

3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021)

4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021)

5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 2021).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ

Ο Δήμος Καλαμάτας προτείνει δύο νέους και δύο νέες ως υποψηφίους (υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπησης των δύο φύλων) για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

1. Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000)

2. Να έχουν απολυτήριο Λυκείου

3. Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται μέχρι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στις 14.00, στο e-mail: polites@kalamata.gr με την ένδειξη «για τη δράση “Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821”». Έπειτα, θα επιλεχθούν οι 4 νέοι (2 αγόρια και 2 κορίτσια) οι οποίοι θα αποτελούν τους υποψηφίους του Δήμου Καλαμάτας για τη δράση.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα επιλέξει μεταξύ των προταθέντων από τους Δήμους τους 200 νέους που θα λάβουν μέρος στη Δράση κατόπιν συνέντευξης από ομάδα στελεχών της (η συνέντευξη μπορεί να γίνει διαδικτυακά). Οι επιλεχθέντες 200 νέοι και νέες θα υπογράψουν συμφωνητικό με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που θα περιγράφει τους όρους και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Μεταξύ των υποχρεώσεων της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση των συμμετεχόντων νέων, καθώς και των συνοδών τους.