Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Δημ. Χαντζής έχων προηγουμένας αφορμάς κατά του ομοχωρίου του Αναστασίου Γεωργ. Γιαννοπούλου διερχομένου δε τούτου έξωθι της εν Καραμανωλίω της Πυλίας οικίας του επετέθη κατ’ αυτού αιφνιδιαστικώς δια ροπάλου και κλαδευτηρίου και τον ετραυμάτισε μάλλον σοβαρώς εις την κεφαλήν. Ο δράστης συνελήφθη την επομένην.

-ΕΜΕΙΣ οι Καλαματιανοί δεν είμεθα τέλος πάντων και πολύ απαιτητικοί άνθρωποι. Γι’ αυτό και δεν έχομεν και την αξίωσιν να μας φτιάξη δρόμους με άσφαλτο ο δήμαρχος, ώστε να μπορούμε να κάνωμε τον περίπατό μας με άνεσιν και ευχαρίστησιν. Πάντως όμως νομίζω πως θα έπρεπε και ωρισμένοι από τους υπάρχοντας δρόμους να μη παρουσιάζουν αυτά τα χάλια που παρουσιάζουν. Έχω υπόψη μου μερικούς, που δεν είναι παρά συνέχεια από λακκούβες, σωρούς χώματα, χαντάκια κ.λπ. Αυτά τα πράγματα μπορούν, υποθέτω, να λείψουν με καθόλου μεγάλη δαπάνη. Μια καλή θέλησις και φιλοτιμία χρειάζεται προ παντός. Μα κι αυτή δεν υπάρχει φαίνεται. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ.

-ΚΑΘΕ κρυολόγημα όσον ασήμαντον και αν φαίνεται δεν πρέπει να μένη απαρατήρητον. Δια την έγκαιρον καταπολέμησιν δεν υπάρχει ουδέν το αποτελεσματικώτερον ειμή τα δισκία ασπιρίνης Μπάγερ, τα οποία επροφύλαξαν πολλούς από τους κινδύνους της γρίππης και του κρυολογήματος.