Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΟΛΥ πρωτότυπα πράγματα μας πληροφορεί το αστυνομικό δελτίο ότι συμβαίνουν στη Μεσσηνία. Μια χαριτωμένη κοπέλα 20 Μαΐων, ονόματι Γιαννούλα και καταγομένη από το όμορφο χωριό Λαδικό της Σελινούντος εγέννησε εκ κλεψιγαμίας ένα κοριτσάκι, το οποίον βαπτίσασα ωνόμασε Ευαγγελίαν.

ΚΑΙ μέχρις εδώ τα πράγματα δεν έχουν τίποτε το πρωτότυπο μέσα τους, γιατί είναι κοινό, γιατί συμβαίνουν κάθε μέρα. Όταν όμως μάθετε ότι κατόπιν το αφήκε να αποθάνη εξ ασιτίας, τότε θα δικαιολογήσετε τη λέξη «πρωτότυπα πράγματα» που μεταχειρίζομαι. Εκτός εάν υποστηρίξητε ότι έπρεπε να κάμη όλα αυτά σαν χριστιανή και μητέρα για να το μνημονεύη καμιά φορά.

-Ο Χρ. Π. Σταθόπουλος, κάτοικος του χωρίου Μαχαλά, αφήρεσεν εκ του έξωθι του χωρίου τούτου βόσκοντος ποιμνίου του ομοχωρίου Παναγ. Πολυχρονοπούλου έναν αμνόν αξίας 150 δραχμών, ο οποίος ανευρέθη υπό της αστυνομίας εσφαγμένος εντός της οικίας του. Ο ζωοκλέπτης συλληφθείς απεστάλη εις Κυπαρισσίαν και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.