Τα πρόστιμα στη Μεσσηνία την προηγούμενη Πέμπτη

Τα πρόστιμα στη Μεσσηνία την προηγούμενη Πέμπτη

Δέκα οκτώ πρόστιμα επιβλήθηκαν την Πέμπτη στη Μεσσηνία, σε 108 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Ειδικότερα, επιβλήθηκαν 4 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 14 για απαγόρευση περιορισμού κίνησης.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, σε 968 ελέγχους επιβλήθηκαν 13 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 43 για περιορισμό κίνησης.