64 σελίδες “Γαστροπλοϊα” – αφιέρωμα στις γεύσεις του 1821, μαζί με το “Θάρρος” την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

64 σελίδες “Γαστροπλοϊα” – αφιέρωμα στις γεύσεις του 1821, μαζί με το “Θάρρος” την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Με το φύλλο της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει το ένθετο ΓΑΣΤΡΟΠΛΟ’Ι’Α 64 σελίδων, αφιερωμένο στις γεύσεις του 1821 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου