Κρατικό πρωτοχρονιάτικο λαχείο – Χωρίς κλήρωση μετά από 93 χρόνια

Κρατικό πρωτοχρονιάτικο λαχείο – Χωρίς κλήρωση μετά από 93 χρόνια

«Φρενάρει» και την παραδοσιακή, 93 χρόνια τώρα, πρωτοχρονιάτικη κλήρωση του κρατικού λαχείου η πανδημία του κορωνοϊού. 

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, λόγω των τρεχουσών συνθηκών σχετικά με τον Covid-19 και τη λήψη προληπιτκών μέτρων για την προστασία της δημόσιας Υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, η 1η και 2η κλήρωση του 2021 ματαιώνονται.

Ματαιώθηκαν, επίσης, η 46η, 47η, 48η, 49η, 50ή, 51η και 52η κλήρωση, ενώ αναβλήθηκε η 250ή έκδοση του Εθνικού Λαχείου.

Παράλληλα, για τις 12 Ιανουαρίου (19:00) μετατίθεται η 45η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, όπως και η 1η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, που θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου (19:00).