Μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας AE

Μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας AE

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν.4674/2020.

Χθες, λοιπόν, συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Σαρδέλη Αναστάσιο-πρόεδρο

Γεωργακίλα Χριστίνα-αντιπρόεδρος

Στασινόπουλο Στυλιανό-διευθύνοντα σύμβουλο

Αθανασόπουλο Γεώργιο-μέλος

Γιαλλελή Γεώργιο-μέλος

Κωνσταντοπούλου Μαρία-μέλος

Μαρινάκη Σαράντο-μέλος.