Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την εσπέραν ο λιμενεργάτης και κάτοικος ανατολικής παραλίας Ιω. Δημ. Χαραλαμπάκος, μεταβάς εις την οικίαν του άνευ σοβαρών λόγων επετέθη δια μαχαίρας κατά της συζύγου του Κατίνας και την ετραυμάτισεν ελαφρώς εις διάφορα του σώματός της μέρη.

-ΠΑΡΑ των αστυνομικών οργάνων του σταθμού Διαβολιτσίου συνελήφθη ο Δημ. Παπαδόπουλος, κάτοικος Καρνασίου, κατηγορούμενος επί αποπλανήσει εις ασέλγειαν νεανίδος τινός.

-ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα οι Κωνστ. Κωτσάκης, Σπυρ. Κόλλιας και Αντ. Μπαρδούλης, διατελούντες εν ευθυμία μετέβησαν εις την παρά συνοικίαν «Άγιος Νικόλαος» των Φιλιατρών οικίαν της χήρας Έλλης Λυμπεροπούλου, διατελούσης εις ερωτικάς σχέσεις μετά του υποδηματοποιού Α. Κατσούλη και ηξίωσαν όπως τοις επιτραπή η είσοδος δι’ ευνοήτους λόγους. Ευρεθέντες, όμως, προ της κατηγορηματικής αρνήσεως της χήρας παρεβίασαν την θύραν και εισελθόντες εντός επετέθησαν κατά του εραστού, τον οποίον εκακοποίησαν, προς εκφοβισμόν δε έρριψαν εις το κενόν και έναν πυροβολισμόν και ετράπησαν εις φυγήν.

Καταδιωχθέντες παρά των προσδραμόντων αστυνομικών οργάνων κατορθώθη η σύλληψις του Κ. Κωτσάκη, των λοιπών διαφυγόντων.