Εργαζόμενοι στην καθαριότητα: οι αφανείς ήρωες της πόλης…

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα:  οι αφανείς ήρωες της πόλης…

Μπορεί να δουλεύουν αθόρυβα και να πιάνουν δουλειά την ώρα που οι περισσότεροι κοιμόμαστε, και πολλές φορές εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά είναι από τις κατηγορίες των εργαζομένων στους οποίους όλοι μας οφείλουμε πολλά, καθώς χωρίς αυτούς η πόλη θα ήταν σε κακή κατάσταση…

Σπάνια θα ακούσουν ένα μπράβο και επίσης σπάνια κάποιος θα καταλάβει την προσφορά τους, όμως δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
Σας ευχαριστούμε!
Π.Μπ.