Ολοκληρώνονται τα… τυπικά και ξεκινά η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα

Ολοκληρώνονται τα… τυπικά και ξεκινά η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα

Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καλαμάτας θα συζητηθεί και η έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, ο προγραμματισμός των εργασιών, η εργοταξιακή οργάνωση και ο χρόνος εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προτείνεται να γίνουν σε πέντε (5) φάσεις.

Στην 1η φάση πραγματοποιείται μονοδρόμηση της Νικολάου Πλαστήρα, με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κορδία, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο. Η χρονική διάρκεια της 1η φάσης εκτιμάται στις 45 μέρες.

Στη 2η φάση συνεχίζεται η μονοδρόμηση της οδού Νικολάου Πλαστήρα με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κορδία. Η δε διάρκεια της 2ης φάσης εκτιμάται σε 45 μέρες.

Στην 3η φάση πραγματοποιείται αποκλεισμός και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο. Η χρονική διάρκεια της 3ης φάσης εκτιμάται σε 30 ημέρες.

Στην 4η φάση πραγματοποιείται αποκλεισμός της κατάληξης της οδού Αρτέμιδος, με εκτιμώμενο χρόνο τις 30 ημέρες.

Στην 5η φάση πραγματοποιείται αποκλεισμός της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τα γήπεδα αντισφαίρισης και το νότιο τμήμα της διασταύρωσης, όπου θα αναπτυχθεί εργοτάξιο. Η χρονική διάρκεια και για την τελευταία φάση δε θα υπερβαίνει τις 30 μέρες.

Τι προβλέπει η παρέμβαση

Μία από τις δύο περιοχές εστίασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας είναι η παραλιακή ζώνη, στην οποία τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται ο ιστός της πόλης τόσο από άποψη δόμησης όσο και από άποψη χρήσης από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ο μετασχηματισμός της παραλιακής ζώνης σε μια μείζονα υπερτοπική «πύλη» αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος της ΣΒΑΑ. Βασικός οδικός άξονας (προς τη δύση) της παραλιακής ζώνης είναι και η οδός Ν. Πλαστήρα, η οποία εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τον οικισμό του Κορδία. Είναι οδός προσπέλασης προς οικιστική περιοχή, και φέρει κυκλοφορία από και προς τη δυτική ακτή της Καλαμάτας.

Στην περιοχή αυτή έχουν αναπτυχθεί διάφορες εμπορικές, γεωργικές και αθλητικές δραστηριότητες. Η περιοχή αναφοράς, την οποία διαπερνά η οδός Πλαστήρα, χαρακτηρίζεται αναπτυσσόμενη, καθότι διαθέτει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον (μεγάλη ακτογραμμή) και η βελτίωση της εικόνας της θα προσελκύσει κατ’ αρχήν επενδύσεις, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τουρισμού και αναψυχής και θα οδηγήσει σε θέσεις εργασίας και άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων.

Ήδη με τις υφιστάμενες χρήσεις (επιχειρήσεις, καταστήματα, κατοικίες, καλλιέργειες, γήπεδο ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης) υπάρχει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η βελτίωση και η κυκλοφοριακή οργάνωσή της.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν με την πράξη «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα» είναι:

-Η κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου, στη θέση του υπάρχοντος τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου, στη συμβολή της παραποτάμιας οδού Αρτέμιδος, της οδού Ευαγγελιστρίας, της οδού Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας

-Η εφαρμογή Τυπικής Διατομής Κύριας Συλλεκτήριας Οδού, που διατρέχει περιοχές Εκτός Σχεδίου Πόλης με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και συγκεκριμένα της εφαρμογής δίιχνης τυπικής διατομής, με θέσεις στάθμευσης στα δεξιά της οδού και ποδηλατόδρομο μήκους 390 μ. επί του αριστερού πεζοδρομίου

-Η σήμανση – ασφάλιση της οδού Νικολάου Πλαστήρα και του Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου, για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας και του επιπέδου λειτουργικότητας της οδού

-Η κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων κατά μήκος της οδού για την αποστράγγιση – αποχέτευση του καταστρώματος και των παρόδιων ιδιοκτησιών

-Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού Ν. Πλαστήρα και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου

-Η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια κ.ά.).

Α.Π.