Όλο και λιγότερα τα πρόστιμα

Όλο και λιγότερα τα πρόστιμα

Έξι πρόστιμα επιβλήθηκαν συνολικά από την Αστυνομία την Πέμπτη στη Μεσσηνία για παραβάσεις που αφορούσαν στις απαγορεύσεις κατά του κορωνοϊού.

Έτσι, σε 568 ελέγχους επιβλήθηκε ένα πρόστιμο για μη χρήση μάσκας και πέντε για παραβιάσεις που αφορούσαν στις μετακινήσεις. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και 3.793 ελέγχους επιβλήθηκαν πέντε πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και 51 για περιορισμό κίνησης.