Το Ταμείο Ανάκαμψης αναβαθμίζει και το αεροδρόμιο Καλαμάτας;

Το Ταμείο Ανάκαμψης αναβαθμίζει και το αεροδρόμιο Καλαμάτας;

Ένα αρκετά διευρυμένο πρόγραμμα 12 έργων σε υποδομές και μεταφορές εντάσσεται στις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περιφερειακά αεροδρόμια, συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατομμυρίων ευρώ. Από την περιγραφή των έργων στο πρόγραμμα φαίνεται να εντάσσεται και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο, ούτως ή άλλως. έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού.

Ειδικότερα, η επένδυση θα βοηθήσει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αναβάθμιση περιφερειακών αεροδρομίων με έργα υποδομής (κανονισμοί της ΕΕ 1139/2018), που αποτελούν συμβατική υποχρέωση του κράτους.

Αφορά τα 13 περιφερειακά αεροδρόμια και περιλαμβάνει: (α) Σχεδιασμό, μελέτη και σχετικές άδειες για τους αεροδιαδρόμους, (β) Κατασκευή (ανασχηματισμός) λωρίδων αεροδιαδρόμου, (γ) Κατασκευή Περιοχής Ασφαλείας αεροδιαδρόμου, (δ) Σηματοδότηση αεροδιαδρόμου, (ε) Περιμετρική περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, (στ) Φωτισμός αεροδιαδρόμου.

Στόχος να ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις που το αφορούν για την προσαρμογή των αεροδρομίων στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να τονωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη στις αντίστοιχες περιοχές, πολλές από τις οποίες είναι εμβληματικές πύλες εισόδου τουριστών και επισκεπτών.
Α.Π.