Εκκίνηση διαδικασιών για την αναβάθμιση αστικού τοπίου στον Κορδία

Εκκίνηση διαδικασιών για  την αναβάθμιση αστικού τοπίου στον Κορδία

Σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων υπεγράφη από το δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο και τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, Τάσο Σαρδέλη, προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και «Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.​Ε. ΟΤΑ», για την ωρίμανση μελετών του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου δυτικού παραλιακού μετώπου Καλαμάτας (περιοχή Κορδία) περιοχή επέμβασης 01».

Οι μελέτες εντάσσονται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό παρεμβάσεις αναβάθμισης του δυτικού παραλιακού μετώπου της περιοχής Κορδία.

Η κομβική της θέση στο όριο της πόλης και η γειτνίασή της με τη θάλασσα προσφέρεται για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου αναψυχής, με δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα έργα χωρικού σχεδιασμού, σε επίπεδο Δήμου, όπως το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης και οι ιστορικές διαδρομές της.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από πληθώρα περίκλειστων αθλητικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν σκληρά όρια, με την ύπαρξη υψηλών στοιχείων περίφραξης, ενώ στερούνται συνδέσεων μεταξύ τους.

Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες αδυνατούν να προσεγγίσουν με άμεσο τρόπο το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο σταδιακά απαξιώνεται και μετατρέπεται σε ανοίκειο χώρο για τους δημότες.

Με στόχο τη σταδιακή αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, προωθούνται οι διαδικασίες για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τρεις επιμέρους περιοχές, με κυρίαρχο στοιχείο σχεδιασμού την υλοποίηση μίας Παράκτιας Πλατφόρμας Αναψυχής μήκους 700 μ. περίπου και μέγιστου πλάτους 8 μ.