Δεν θα γίνουν τον Σεπτέμβριο οι δημαιρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες

Δεν θα γίνουν τον Σεπτέμβριο οι δημαιρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες

Το Νοέμβριο και όχι το Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιηθούν τελικά, οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέων θεσμικών συλλογικών οργάνων σε Δήμους και Περιφέρειες.

Όπως προβλέπει ρητά εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια», η εκλογική διαδικασία για νέα προεδρεία Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και μελών στις Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων και Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στην παράγραφο με τίτλο «Διαδικαστικά ζητήματα εκλογής» της εγκυκλίου, αναφέρεται:

«Χρόνος εκλογής – θητεία:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4 περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν. 3852/20105, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου – πρώτη θητεία) και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (τρίτο έτος δημοτικής περιόδου – δεύτερη θητεία).

Η ανωτέρω χρονική κατάτμηση προκύπτει από το γεγονός ότι η δημοτική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό».