Από το Δεκέμβριο 2020 περιμένουν απάντηση για το δρόμο στο Σιτοχώρι που καταρρέει

Από το Δεκέμβριο 2020 περιμένουν απάντηση για το δρόμο στο Σιτοχώρι που καταρρέει

Απαντήσεις περιμένουν στην Κοινότητα Σιτοχωρίου Τριφυλίας για τον κεντρικό δρόμο του χωριού που καταρρέει και είναι άκρως επικίνδυνος.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2020 είχε γίνει αίτηση – αναφορά από την πρόεδρο και κατοίκους της Κοινότητας,  η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με Αριθμ. Πρωτ.: 16833 και ημερομηνία 21/12/2020,  απευθυνόταν δε προς  το Δήμαρχο Τριφυλίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το ΥΠΕΣ.

Στην Αίτηση – Αναφορά αναγράφεται: «Επανερχόμεθα να σας υπενθυμίσουμε για ένα σημαντικό πρόβλημα – από τα πολλά – που απασχολούν τους υπερήλικους κατοίκους του χωριού μας. Το Φεβρουάριο του 2017, έπειτα από μεγάλη βροχή επήλθε κατολίσθηση στη μάντρα στήριξης του κεντρικού δρόμου στο μέσον του χωριού και από τότε η διέλευση στο σημείο αυτό έχει καταστεί προβληματική και επικίνδυνη. Το χώμα υποχωρεί συνέχεια και επιδεινώθηκε με καινούργια δυνατή βροχή στις  21-9-2020, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ανατραπεί κάποιο αυτοκίνητο και να θρηνήσουμε θύματα. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε στις 22-9-2020 η τοπική εφημερίδα “Θάρρος”. Εξυπακούεται ότι μεγάλα οχήματα δεν περνούν, όπως το απορριμματοφόρο που έχει διακόψει την αποκομιδή σκουπιδιών από το μισό χωριό. Ακόμα και ασθενοφόρο είναι δύσκολο να περάσει από το σημείο αυτό. Έχουμε ενοχλήσει πολλές φορές για το θέμα αυτό τον κύριο Δήμαρχο Τριφυλίας δια ζώσης και εγγράφως. Μας είχατε υποσχεθεί ότι το έργο θα έχει γίνει το Μάρτιο 2020, μετά το Μάιο 2020 και τέλος το Σεπτέμβριο 2020. Δυστυχώς, δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα και τον Οκτώβρη, σε επίσκεψη της προέδρου στο Δημαρχείο Τριφυλίας και προσωπική συνομιλία με το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Λεβεντάκη, πήρε τηλέφωνο τον εργολάβο στον οποίο είχε ανατεθεί το έργο και υποσχέθηκαν ότι αυτό θα τελείωνε μέσα στον  Οκτώβρη του 2020. Δυστυχώς και πάλι παρήλθε και ο Νοέμβριος και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα μεριμνήσετε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της στήριξης του οδοστρώματος».

Σε σχετικό ρεπορτάζ του «Θ» μετά την έντονη βροχόπτωση το Σεπτέμβριο του 2020, τονίζαμε ότι: «Μπροστά στον ορατό κίνδυνο να «κοπεί» τμήμα στον κεντρικό δρόμο του Σιτοχωρίου και να «κοπεί» η Κοινότητα στη μέση, μη έχοντας άλλο δρόμο για μετακίνηση κι επικοινωνία, βρίσκονται οι λιγοστοί κάτοικοι της Κοινότητας του δήμου Τριφυλίας», προσθέτοντας πως «Απαιτείται άμεσα, μετά από αυτοψία μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Τριφυλίας, η σύνταξη μελέτης για παρέμβαση με κατασκευή τοιχίου και εκτέλεση πρόσθετων τεχνικών εργασιών για να «κρατηθεί» και στηριχθεί ο δρόμος και παράλληλα η άμεση επικοινωνία δήμου με ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ για τους στύλους με τον υποσταθμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Τονίζεται πως τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2019 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και την αγροτική οδοποιία του δήμου Τριφυλίας από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Η τότε δημοτική Αρχή Τριφυλίας του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα εξασφάλισε, κατόπιν αιτήματός της, χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ για εκτέλεση έργου αποκατάστασης στα επικίνδυνα σημεία. Μετά το με αριθμ. 4319/26.3.2019 έγγραφο και το από 6.6.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Τριφυλίας, ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, στις 7 Ιουνίου 2019, αποφάσισε τη «Χρηματοδότηση του Δήμου Τριφυλίας του Ν. Μεσσηνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με το ποσό των 200.000 ευρώ.

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου συζητήθηκε ο «Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων & Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας» και ελήφθη ομόφωνα απόφαση για: Έγκριση της αριθ.38/2019 Τεχνικής Μελέτης, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων & Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 200.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός ορίστηκε να γίνει με καταληκτική ημερομηνία την 13η/12ου/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Στη μελέτη περιλαμβάνονταν παρεμβάσεις με κατασκευή τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων καθώς και επισκευή αγροτικής οδοποιίας σε σημεία 15 οδών, μεταξύ των οποίων και η Δημοτική οδός Τ.Κ. Σιτοχωρίου. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2021 ελήφθη απόφαση την Ο.Ε. δήμου Τριφυλίας για «Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και Επισκευή αγροτικής οδοποιίας»…

Του Ηλία Γιαννόπουλου