Σιτοχώρι: Μεγάλωσε ο κίνδυνος μετά τη νέα κατάρρευση του δρόμου

Σιτοχώρι: Μεγάλωσε ο κίνδυνος μετά τη νέα κατάρρευση του δρόμου

Με τη βροχή της Τρίτης σημειώθηκε νέα κατάρρευση στον κεντρικό δρόμο της Κοινότητας Σιτοχωρίου Τριφυλίας, καθώς υποχώρησε το χώμα στο ήδη προβληματικό – λόγω κατολίσθησης που επαναλαμβάνεται σε κάθε βροχόπτωση από το 2019 – σημείο, με συνέπεια την αύξηση επικινδυνότητας διέλευσης.

Η πρόεδρος Αθανασία Βαβούρη – Μπεκιάρη και κάτοικοι της Κοινότητας έχουν περιέλθει σε απόγνωση, καθώς διαπιστώνουν πως όλες οι εκκλήσεις τους για παρέμβαση έχουν πέσει στο κενό, παρότι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ για υλοποίηση έργου αποκατάστασης και στο δρόμο του Σιτοχωρίου.

Θυμίζεται πως τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2019 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και την αγροτική οδοποιία του Δήμου Τριφυλίας από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Η τότε Δημοτική Αρχή Παναγιώτη Κατσίβελα εξασφάλισε, κατόπιν αιτήματός της, χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ για εκτέλεση έργου αποκατάστασης στα επικίνδυνα σημεία.

Μετά το με αριθμ. 4319/26.3.2019 έγγραφο και το από 6.6.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Τριφυλίας ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, στις 7 Ιουνίου 2019 αποφάσισε τη «Χρηματοδότηση του Δήμου Τριφυλίας του Ν. Μεσσηνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με 200.000 ευρώ. Στις 26 Νοεμβρίου 2019 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συζητήθηκε ο «Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Αποκατάσταση Κατολισθήσεων & Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας”» και ελήφθη ομόφωνα απόφαση για: έγκριση της αριθ.38/2019 τεχνικής μελέτης, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και σύνταξη της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων & Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας» εκτιμώμενης αξίας 200.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός ορίστηκε να γίνει με καταληκτική ημερομηνία την 13η/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Στη μελέτη περιλαμβάνονταν παρεμβάσεις με κατασκευή τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, καθώς και επισκευή αγροτικής οδοποιίας σε σημεία 15 οδών, μεταξύ των οποίων και η δημοτική οδός Τ.Κ. Σιτοχωρίου.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2021 ελήφθη απόφαση στην Ο.Ε. Δήμου Τριφυλίας για «Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση κατολισθήσεων και επισκευή αγροτικής οδοποιίας”».

Από τον Ιούνιο του 2021 δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη, όπως λένε κάτοικοι, παρότι ο κίνδυνος σε κάθε βροχόπτωση, μεγαλώνει, καθώς υποχωρούν χώματα και καταρρέει όλο και περισσότερο ο δρόμος.

Η πρόεδρος της Κοινότητας ενημέρωσε τους αρμόδιους του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και το Α.Τ. Τριφυλίας, και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι διαπίστωσαν την επικινδυνότητα στο δρόμο και τοποθέτησαν κώνους. Ωστόσο, απαιτείται η υλοποίηση του έργου που είχε μελετηθεί, σχεδιαστεί και προγραμματισθεί από το 2019, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, όπως λένε.

Του Ηλία Γιαννόπουλου