Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους της Καλαμάτας

Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους της Καλαμάτας

Υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου Π.ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. “ΕΡΓΟΔΟΜΗ”, σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης», προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας λάβει έκπτωση 37,89%, με χρηματοδότηση από τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού.

Μέσω του έργου προβλέπεται η βελτίωση του δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και η συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών, η μετακίνηση υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών.

Οι περιοχές όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη Φωτοτεχνική Μελέτη που συνοδεύει το έργο είναι: Οδός Κουτσομητοπούλου (Ιστορικό Κέντρο). Εργατικές Κατοικίες Καλαμάτας 7-8-9 (περιοχή Αγ. Τριάδας). Πλατεία Φραγκόλιμνας. Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.