Ανατέθηκε η τοποθέτηση φαναριών στον ΟΑΕΔ

Ανατέθηκε η τοποθέτηση φαναριών στον ΟΑΕΔ

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου η ανάθεση για το έργο της εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών στη διάβαση – «καρμανιόλα» του ΟΑΕΔ, στο δρόμο Καλαμάτα – Ασπρόχωμα.

Στη συνεδρίασή της την προηγούμενη εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του συγκεκριμένου έργου, η μελέτη του οποίου προβλέπει εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών, πεζοδρόμια εκατέρωθεν και νησίδα στο οδόστρωμα.

Φανάρια και νησίδα
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, «οι σηματοδότες θα έχουν συνεχώς πράσινη ένδειξη για τα οχήματα και κόκκινη για τους πεζούς, εκτός εάν υπάρχουν πεζοί που θα πατούν το ειδικό κουμπί, ώστε εντός σύντομου διαστήματος να αλλάζουν οι ενδείξεις. Προβλέπονται δε προειδοποιητικοί σηματοδότες για την επερχόμενη κυκλοφορία.

Για τη μείωση της απόστασης διάνυσης των πεζών στο οδόστρωμα της Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας θα δημιουργηθεί νησίδα, κατά μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου του ΟΑΕΔ, με σκοπό να οριοθετηθούν (εν μέρει) οι κινήσεις των οχημάτων και να αποτραπεί η αυθαίρετη και παράνομη κίνησή τους έμπροσθεν του ΟΑΕΔ. Με τη νησίδα θα διατίθεται εν μέρει προστατευόμενος χώρος αναμονής διέλευσης των πεζών. Η νησίδα δεν αλλάζει τη διατομή της εθνικής οδού και θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στη θέση της παλαιότερης περίφραξης (χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση των υφιστάμενων στύλων της ΔΕΗ)».