Άρση επικινδυνότητας στο δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη και καθαρισμός Παμίσου και Άριος

Άρση επικινδυνότητας στο δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη και καθαρισμός Παμίσου και Άριος

Σε μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά τις σχετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της πιο πάνω Περιφερειακής Ενότητας.

Συγκεκριμένα, η μία απόφαση μίσθωσης μηχανημάτων αφορά στην άρση των καταπτώσεων βράχων στο δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη (από το 12ο έως το 22ο χιλιόμετρο), έργο με προϋπολογισμό 15.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη στον καθαρισμό των ποταμών Παμίσου και Άριος, στη συμβολή τους με την 82η εθνική οδό, στο τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, έργο με προϋπολογισμό 22.000 ευρώ.