«Πάμε Βόλτα» σε έναν ιδιαίτερο υδάτινο πόρο της Μεσσηνίας

«Πάμε Βόλτα» σε έναν ιδιαίτερο  υδάτινο πόρο της Μεσσηνίας

Στις πηγές του Παμίσου θα βρεθούν η Ομάδα «Πάμε Βόλτα” και το – Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Καλαμάτας), μαζί με το γεωλόγο- γεωτεχνικό Περιβάλλοντος, Μιχάλη Αντωνόπουλο, σήμερα Τετάρτη, 5 Ιουνίου (αναχώρηση από Καλαμάτα στις 7.00 μ.μ.)

Ο ποταμός Πάμισος πηγάζει από τις πηγές Αγίου Φλώρου. Πρόκειται για μεγάλη καρστική ανάβλυση, το ολικό μήκος του μετώπου της οποίας ξεπερνά τα 400 μέτρα και βρίσκεται σε υψόμετρο 40 μ. Οι πηγές παρέχουν σταθερά τεράστιες ποσότητες καθαρού νερού, που κυμαίνεται από 6.000 έως 20.000 κυβικά την ώρα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αισθητικά αξιόλογης παρόχθιας περιοχής με μεγάλα πλατάνια και άλλα είδη παρόχθιας βλάστησης, σημαντικά στοιχεία για την οικοτουριστική ανάπτυξή της. Η περιοχή των πηγών χαρακτηρίζεται από υδρόβιες φυτοκοινωνίες, όπου κυριαρχούν είδη όπως: Nymphaea alba, Typha domingensis, Equisetum telmateia, Zantedeschia aethiopica και διάφορα είδη Juncus, Carex κ.τ.λ.

Η περιοχή «Πηγές και εκβολές Παμίσου» έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6936-518550.