Εταιρεία διακίνησε 7.851 λίτρα «βαφτισμένο» ως ΠΟΠ ελαιόλαδο στην αγορά

Εταιρεία διακίνησε 7.851 λίτρα «βαφτισμένο» ως ΠΟΠ  ελαιόλαδο στην αγορά

Ποσότητα 7.851 λίτρων μη πιστοποιημένου ως ΠΟΠ ελαιολάδου «βάφτισε», συσκεύασε και διακίνησε ως «Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ» η επιχείρηση «Προϊστάκη Αφοί Α.Ε.» στο Νομό Λασιθίου Κρήτης, με δραστηριότητα την τυποποίηση ελαιολάδου.

Το γεγονός διαπιστώθηκε έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο κλιμακίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στο Λασίθι Κρήτης. Αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ στον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, το 2020 διακίνησε 2.358 λίτρα και το 2021 διακίνησε 5.493 λίτρα ελαιολάδου, που έφερε καταχρηστικά την ένδειξη «Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ».

Επιπλέον, κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστώθηκε η αδυναμία τήρησης της ιχνηλασιμότητας από την επιχείρηση και συγκεκριμένα η αδυναμία τεκμηρίωσης της σχέσης εισροής πρώτης ύλης και εκροής τελικού προϊόντος, για το σύνολο των ελαιολάδων που είχαν χαρακτηριστεί ως «Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ».

Με βάση τα παραπάνω ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποφάσισε: Την ανάκληση πιστοποίησης της επιχείρησης «Προϊστάκη Αφοί Α.Ε.», με έδρα το Νομό Λασιθίου Κρήτης και την απένταξή της από το Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε ό,τι αφορά τη συσκευασία και εμπορία του ελαιολάδου «Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ».

Την παραπομπή της επιχείρησης στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΥπΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κάλεσε την επιχείρηση να προβεί άμεσα στις παρακάτω ενέργειες: i) αποχαρακτηρισμός του συνόλου των παρτίδων ελαιολάδου, που βρίσκεται αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ως «Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ», συμβατικής ή βιολογικής καλλιέργειας και ii) άμεση ανάκληση όλων των προϊόντων που τυχόν έχουν διακινηθεί, ως ελαιόλαδο «Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ», συμβατικής ή βιολογικής καλλιέργειας.