Οι περιοχές της Μεσσηνίας που εντάχθηκαν σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Οι περιοχές της Μεσσηνίας που εντάχθηκαν σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ο Δήμος Καλαμάτας αποκτά σύγχρονο Πολεοδομικό Σχεδιασμό

Με αυστηρό χρονοδιάγραμμα έως τον Ιούνιο του 2025, θα προκηρυχθούν άμεσα οι μελέτες 128  Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 8  Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), για συνολικά 136 περιοχές της Ελλάδας μέσω του TΕΕ που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που έχει ήδη δημοσιευτεί, από τη Μεσσηνία είτε στα Τοπικά είτε στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντάσσονται 26 περιοχές, με πρώτη την Καλαμάτα.

Καλαμάτα
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς μία σημαντική διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής βαίνει προς υλοποίηση. Πρόκειται για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για το σύνολο του Δήμου Καλαμάτας.

Αφορά δε στην εκπόνηση Μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για τις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. Με αυτές τις μελέτες καλύπτεται, πλέον, με πολεοδομικό σχεδιασμό το σύνολο του Δήμου Καλαμάτας.

Το εν λόγω σοβαρό θέμα είχε τεθεί στις αρχές Μαΐου από το δήμαρχο σε συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά.

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού)», σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις», που περιλαμβάνει τις μελέτες που αφορούν στο Δήμο Καλαμάτας.

Πυλώνες Ανάπτυξης
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα μεταφορικά, τα τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

«Πρόκειται για μία θετικότατη εξέλιξη καθώς τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία θα μας προσφέρουν τη δυνατότητα για ένα σύγχρονο, οργανωμένο και συνολικό, σε επίπεδο Δήμου, πολεοδομικό σχεδιασμό που θα απαντά στις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής μας», ανέφερε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που έχει μέχρι σήμερα με τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης για εκπόνηση και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, για τις περιπτώσεις που προκύψει η ανάγκη.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, «ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι πυλώνας ανάπτυξης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις, ενώ μέσω αυτού καλύπτονται πάγια αιτήματα των Δημοτικών Ενοτήτων».

Οι περιοχές της Μεσσηνίας
Οι υπόλοιπες περιοχές της Μεσσηνίας που καταγράφονται στο ΦΕΚ για τις οποίες θα εκπονηθούν Μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, είναι οι εξής:

Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων:

Δήμος Τριφυλίας (ΔΕ Αετού, Τριπύλης)

Δήμος Πύλου – Νέστορος (ΔΕ Χιλιοχωρίων, Παπαφλέσσα)

Δήμος Οιχαλίας (ΔΕ Είρας, Ανδανίας, Δωρίου, Οιχαλίας, Μελιγαλά)

Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων:

Δήμος Δυτικής Μάνης (ΔΕ Αβίας, Λεύκτρου)

Δήμος Μεσσήνης (ΔΕ Μεσσήνης, Πεταλιδίου, Αίπειας)

Δήμος Πύλου – Νέστορος (ΔΕ Μεθώνης, Κορώνης, Πύλου, Νέστορος)

Δήμος Τριφυλίας (ΔΕ Αυλώνος, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων).