Πλατεία Φιλιατρών: Δικογραφία για παράνομες εργασίες παρουσία δημάρχου – αντιδημάρχων

Πλατεία Φιλιατρών: Δικογραφία για παράνομες εργασίες παρουσία δημάρχου – αντιδημάρχων

Δικογραφία για παράνομες εργασίες που εκτελούσε ιδιωτικό μηχάνημα με σφυρί στην πλατεία Φιλιατρών το πρωί της Δευτέρας, παρουσία μόλις ελάχιστα μέτρα από το σημείο του δημάρχου Τριφυλίας και αντιδημάρχων, σχηματίζεται έπειτα και από ενημέρωση – καταγγελίες πολιτών στο Α.Τ. Τριφυλίας και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας.

Παράλληλα, χθες εκδόθηκε έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου με θέμα «Διακοπή εργασιών», που απεστάλη προς το Α.Τ. Τριφυλίας και κοινοποιείται σε 1) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ, 2) Δήμο Τριφυλίας, 3) ΥΠΠΟΑ /ΕΦΑ Μεσσηνίας και τον Δημήτριο Δριμή, ο οποίος τη Δευτέρα ενημέρωσε προφορικά και εγγράφως την Υπηρεσία ότι στην πλατεία Φιλιατρών γίνονται εργασίες με χρήση μηχανήματος έργου και υδραυλικού σφυριού.

Στο έγγραφο αναγράφεται: «Κατόπιν επωνύμου καταγγελίας, παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται στην πλατεία Φιλιατρών (πλατεία Καποδιστρίου) δεδομένου ότι δεν έχουν την απαιτουμένη, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 (άρθρο 10 παραγρ. 3), έγκριση του ΥΠΠΟΑ. Σας γνωρίζουμε ότι εντός της πλατείας Καποδιστρίου υπάρχει πέτρινο χυτοσιδηρό σιντριβάνι το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟΑ ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο (ΦΕΚ 1371/Β/2001).

Η συνέχιση των εργασιών θα δοθεί με νεώτερο έγγραφό μας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που ορίζει ο Ν. 3028/2002.».

Σημειώνεται ότι για την απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου (ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ) του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με ημερομηνία 22.10.21 και ΑΔΑ: 973Φ4653Π4-ΡΨ6 με θέμα «Μη έγκριση μελέτης “Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (πλατεία Καποδιστρίου)” Δ.Ε. Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας» ενημερώθηκαν εγγράφως με «αίτημα – ενημερωτικό υπόμνημα» κατοίκων Φιλιατρών, με ημερομηνία 25/10/2021, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Το έγγραφο των κατοίκων Φιλιατρών είχε θέμα «Γνωστοποίηση της από 22-10-2021 Απόφασης Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Πάτρας αρ. πρ.: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ06-ε/464152 (ΑΔΑ: 973Φ4653Π4-ΡΨ6)» και σε αυτό αναγράφεται: «Σας κοινοποιούμε την αρ. πρ.: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ06-ε/464152 (ΑΔΑ: 973Φ4653Π4-ΡΨ6) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου προς το Δήμο Τριφυλίας Μεσσηνίας, που αναφέρεται στη διασφάλιση της Πλατείας Καποδιστρίου Φιλιατρών, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου της, προς γνώση σας για τις έννομες συνέπειες».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου απέστειλε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, όπου και πρωτοκολλήθηκε το «αίτημα – ενημερωτικό υπόμνημα» και το διαβίβασε στο Α.Τ. Τριφυλίας «για την ενημέρωσή του και τις τυχόν δικές του ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ερχόμενο σε απευθείας συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες, εάν αυτό απαιτηθεί».

Τονίζεται πως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, τη Δευτέρα, διατάχθηκε να σταματήσουν οι εργασίες (σ.σ. ιδιωτικού μηχανήματος) στην πλατεία Φιλιατρών, να σχηματιστεί δικογραφία και να υποβληθεί στην Εισαγγελία.