Ακόμα την περιμένουμε

Ακόμα την περιμένουμε

Ανακοινώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα την περιμένουμε την περιβόητη ανάπλαση στο Πάρκο του Λιμενικού.

Δυστυχώς, όμως, ένα από τα πάρκα που διατηρούν ακόμα την εικόνα που είχαν παλιά, δεν είναι σε καλή κατάσταση και χρειάζεται αρκετές εργασίες συντήρησης.


Β.Β.