Αποχή ετοιμάζουν οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι για το τέλος του μήνα

Αποχή ετοιμάζουν οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι για το τέλος του μήνα

Πενθήμερη αποχή από τις εργασίες του «e-adeies» σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας ετοιμάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), με σκοπό, όπως αναφέρει, «να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και τη λειτουργία τους».

Συγκεκριμένα, η ΕΜΔΥΔΑΣ προτείνει τη διοργάνωση εβδομάδας δράσης για τις υπηρεσίες δόμησης (Πολεοδομίες) στα τέλη Φλεβάρη με τη μορφή της απεργίας – αποχής από συγκεκριμένες εργασίες του e-adeies (έλεγχος πληρότητας, βεβαίωσης όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητέος, έλεγχος προστίμων, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών ή κι οτιδήποτε άλλο προταθεί) για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας.

Κινητοποίηση
Η ΕΜΔΥΔΑΣ κινητοποιεί τις πρωτοβάθμιες ενώσεις της χώρας και τις καλεί στην περιοχή ευθύνης τους να διοργανώσουν περιοδείες και συσκέψεις σε τοπικό επίπεδο με τις κατά τόπους ΥΔΟΜ και τους υπηρετούντες σε αυτές μηχανικούς, προκειμένου να ετοιμάσουν κινητοποιήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται, αφενός, δύο διαδικτυακές πανελλαδικές συσκέψεις μηχανικών που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Δόμησης και, αφετέρου, απεργία – αποχή από συγκεκριμένες εργασίες του «e-adeies».

Αιτήματα
Τα αιτήματα της ΕΜΔΥΔΑΣ είναι:

-Στελέχωση των ΥΔΟΜ με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών και όλου του απαιτούμενου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας

-Εξοπλισμός των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την κρίσιμη δουλειά τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, απαιτούμενο λογισμικό και ό,τι άλλο απαιτείται

-Επανεξέταση των επιπέδων της λειτουργίας των ΥΔΟΜ από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης

-Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, προσβάσιμη σε όλους

-Νομική υποστήριξη σε κάθε ΥΔΟΜ από εξειδικευμένους νομικούς, καθώς και νομική κάλυψη των υπαλλήλων για τις υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται

-Όχι στις προσωρινές και επίφοβες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής κ.λπ.)

-Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες

-Επαναφορά της προέγκρισης άδειας και στην Κατηγορία 3 από την αρμόδια ΥΔΟΜ».
Β.Β.