Δαπεδόστρωση με κυβόλιθους στην οδό Σφακτηρίας

Δαπεδόστρωση με κυβόλιθους στην οδό Σφακτηρίας

Με καλό ρυθμό εξελίσσονται οι εργασίες υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λπ.) και αναβάθμιση υφισταμένου παιδότοπου».

Τις τελευταίες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής, εξελίσσεται επί της οδού Σφακτηρίας και των οδών πέριξ αυτής που περιλαμβάνονται στο έργο ανάπλασης, δαπεδόστρωση με κυβόλιθους, με το έργο να αρχίζει σταδιακά να λαμβάνει την τελική του μορφή.

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό μελέτης 644.000 ευρώ, χρηματοδοτείται μέσα από το πρόγραμμα δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου.