Συστάσεις για τη χρήση ζιζανιοκτόνων

Συστάσεις για τη χρήση ζιζανιοκτόνων

Συστάσεις προς τους παραγωγούς, με αφορμή την έναρξη εφαρμογής ζιζανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια, αλλά και σε άλλες εκτάσεις, κάνει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, αναφέρει: «Επειδή το διάστημα που διανύουμε συμπίπτει με την έναρξη εφαρμογής ζιζανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια αλλά και σε άλλες εκτάσεις, θα πρέπει οι καλλιεργητές και οι λοιποί χρήστες να έχουν υπόψη τους τα εξής:

1. Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου εγκεκριμένου για την καλλιέργεια ή το χώρο που θα χρησιμοποιηθεί

2. Να τηρούνται προσεκτικά η νομοθεσία και οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος

3. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή ή φυσάει και σε καμία περίπτωση να μη δημιουργείται μεταφερόμενο νέφος

4. Το ψεκαστικό συγκρότημα να είναι συντηρημένο και να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση

5. Αν το ζιζανιοκτόνο που θα επιλεγεί είναι τοξικό για τις μέλισσες, η εφαρμογή του να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος για την αποφυγή της μελισσοτοξικότητας. Δεν πρέπει να ψεκάζονται ανθισμένα ζιζάνια, αποφυγή ψεκασμού τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών

6. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων με φύλλωμα, βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος

7. Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινους αποδέκτες

8. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν

9. Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη ενδυμασία

10. Να τηρούνται οι αποστάσεις και οι απαγορεύσεις που προβλέπει η νομοθεσία από κατοικίες , σχολεία και άλλους ευαίσθητους χώρους. Συγκεκριμένα χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά και όλων των φυτοφαρμάκων με το εικονίδιο εντός κατοικημένης περιοχής, επιτρέπεται μόνο σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από κατοικίες εντός οικισμού και 10 μέτρα σε αγροτικές περιοχές ή εκτός σχεδίου

11. Οι κενές συσκευασίες να ξεπλένονται τρεις φορές και να καταστρέφονται με τρύπημα και όχι με καύση

12. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται όταν η χρήση γίνεται εκτός αγροτικών περιοχών όσον αφορά την εφαρμογή αλλά και την ενημέρωση των γειτόνων.

Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων, όπως μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα, όπου αυτό είναι δυνατό».