Πλεύρης Νομοσχέδιο ΠΦΥ: Παρουσιάζεται η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Πλεύρης Νομοσχέδιο ΠΦΥ: Παρουσιάζεται η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Πλεύρης Νομοσχέδιο ΠΦΥ: Παρουσιάζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τον κ. Θάνο Πλεύρη, αποτελώντας μια πραγματική μεταρρύθμιση σε ένα ευαίσθητο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με πολλές παθογένειες.

Συνεδριάζει στις 10:30 π.μ. το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανάμεσα στους κύριους άξονες βρίσκεται η παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, καθώς και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, κα Μίνα Γκάγκα, της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια τεράστια μεταρρύθμιση που ως στόχο έχει τη βελτίωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΣΥ.

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου για ΠΦΥ

 • Κατάρτιση νέου χάρτη Υγείας, µε βασική αρχή την εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Καµία δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή δοµή δεν κλείνει, αλλά όλες αναβαθµίζονται, µε ανασύνταξη των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας.
 • Χορήγηση περισσότερων από 350 εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης.
 • Ενίσχυση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ σε υλικοτεχνική υποδοµή.
 • Πρόβλεψη ότι οι ως άνω αναβαθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν µέσω Συµπράξεων του ∆ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ).
 • Εντατικοποίηση των συνεργασιών του ΕΣΥ µε τον ιδιωτικό τοµέα Υγείας.
 • Παροχή οικονοµικών κινήτρων, αλλά και κινήτρων βαθµολογικής εξέλιξης, στους γιατρούς του ΕΣΥ για την επαρκή στελέχωση των νοσοκοµείων, αλλά και πρόβλεψη της δυνατότητάς τους να ασκούν παράλληλο ιδιωτικό έργο. Επίσης, παροχή της δυνατότητας σε ιδιώτες γιατρούς να προσφέρουν, παράλληλα, υπηρεσίες εντός του ΕΣΥ.
 • Ενίσχυση του ΕΣΥ για το 2022 µε την πρόσληψη 4.000 µόνιµων νοσηλευτών, 700 µόνιµων γιατρών και 910 µόνιµων εργαζοµένων λοιπών ειδικοτήτων.
 • Ψηφιακός µετασχηµατισµός του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
 • Τέλος, για τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ επιλέγεται το µοντέλο των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), µε λειτουργία και κανόνες ιδιωτικής οικονοµίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των ιδίων πόρων των ιδρυµάτων – για παράδειγµα, µε τη λειτουργία απογευµατινών χειρουργείων.
 • ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ Στον πολύπαθο χώρο της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ο κ. Πλεύρης προωθεί ήδη συνολικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα συµβάλει θεσµικά στην οριστική µεταρρύθµιση του εν λόγω πεδίου.

Βασικοί άξονες της µεταρρύθµισης στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας θα είναι, λοιπόν, οι εξής:

 • Οι υφιστάµενες δοµές της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή τα Κέντρα Υγείας και οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), ενοποιούνται διοικητικά.
 • Με τη χρήση των αναγκαίων κονδυλίων, τα οποία προέρχονται από το Ταµείο Ανάκαµψης και ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ αναβαθµίζονται και κτιριακά και υλικοτεχνικά, ενώ εκπονείται νέος χάρτης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες.
 • Οι ως άνω αναβαθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν και µε Σ∆ΙΤ.
 • Ενίσχυση του ρόλου του θεράποντος ιατρού.
 • Τροποποιήσεις στις συµβάσεις των συµβεβληµένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ µε τον Οργανισµό, προκειµένου να αµείβονται κατά κεφαλήν και όχι κατ’ επίσκεψιν.
 • Κάθε συµβεβληµένος γιατρός του ΕΟΠΥΥ θα έχει στην αρµοδιότητά του έναν συγκεκριµένο αριθµό ασφαλισµένων του Οργανισµού.
 • Υποστηρικτικός και ενισχυτικός ως προς τις δηµόσιες µονάδες ο ρόλος των ιδιωτικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας.
 • Εκεί όπου οι δηµόσιες δοµές έχουν κενά, θα συνεργάζονται µε ιδιωτικές.
 • Όλο αυτό το δίκτυο, σε συνδυασµό µε τις προληπτικές εξετάσεις, θα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και θα λειτουργεί ως ανάχωµα, προκειµένου να αποσυµφορηθεί η δευτεροβάθµια, νοσοκοµειακή περίθαλψη.

healthweb.gr