Τα έργα που θα γίνουν στο αεροδρόμιο από την Περιφέρεια

Τα έργα που θα γίνουν  στο αεροδρόμιο από την Περιφέρεια

Υπογράφηκε η σύμβαση για τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με την εταιρεία «Δ. Μουτσώκος και Συνεργάτες ΕΕ», με συνολικό ποσό 36.332 ευρώ.

Η σύμβαση αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών και κατασκευών που απαιτούνται για την εξυγίανση και αναβάθμιση παροχετευτικών δυνατοτήτων τμήματος του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων, με αντικατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.

Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση φθαρμένων υλικών σε 28 WC του αεροδρομίου και αναβάθμιση 3 WC ΑμεΑ. Ακόμα, αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων φθορισμού μήκους 1,5 μέτρων και επισκευή της αυτόματης γυάλινης πόρτας εισόδου του αερολιμένα.

Τέλος, προβλέπεται να γίνει διαμόρφωση τριών κεκλιμένων επιπέδων (ράμπα) για σύνδεση οδοστρώματος – πεζοδρομίου.

Τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 24 Μαΐου.