Ανάδοχοι σε δύο οδικά έργα στην πυρόπληκτη Οιχαλία

Ανάδοχοι σε δύο οδικά έργα  στην πυρόπληκτη Οιχαλία

Προσωρινούς αναδόχους για δύο έργα του Δήμου Οιχαλίας ανέδειξε με αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αμφότερα αφορούν έργα υποδομής σε δρόμους που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου.

Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι
Το πρώτο έργο αφορά «Έργα υποδομής στην οδό Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Κατά το διαγωνισμό που έγινε υπέβαλαν προσφορές ηλεκτρονικά 12 διαγωνιζόμενοι, εκ των οποίων 10 είχαν αποδεκτή προσφορά.

Για τρεις οικονομικές προσφορές υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους οικονομικούς φορείς που τις είχαν καταθέσει να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους.

Η επιτροπή διαγωνισμού αξιολόγησε τις παρεχόμενες πληροφορίες και απέρριψε τις δύο προσφορές ως ασυνήθιστα χαμηλές, με αποδοχή της τρίτης, του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ Παναγιωτόπουλοι ΟΕ», και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου με μέση ποσοστιαία έκπτωση 27,29%.

7η Επαρχιακή Οδός
Το δεύτερο έργο αφορά «Έργα υποδομής στην 7η επαρχιακή οδό, τμήμα Διαβολίτσι Κάτω Μέλπεια – Διμάνδρα πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Κατά το διαγωνισμό που έγινε υπέβαλαν προσφορές ηλεκτρονικά 12 διαγωνιζόμενοι, εκ των οποίων 10 είχαν αποδεκτή προσφορά.

Για τρεις οικονομικές προσφορές υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους οικονομικούς φορείς που τις είχαν καταθέσει να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους.

Η επιτροπή διαγωνισμού αξιολόγησε τις παρεχόμενες πληροφορίες και απέρριψε τις δύο προσφορές ως ασυνήθιστα χαμηλές, αλλά και επειδή δεν εξήγησαν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνουν, ενώ έκανε αποδοχή της τρίτης, του οικονομικού φορέα «Τσερπές -Κωτσάκης -Παπαδέας Ο.Ε.», με ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου με μέση ποσοστιαία έκπτωση 28,28%.

Της Βίκυς Βετουλάκη