Συντήρηση τοιχογραφιών και ξύλινων τέμπλων σε τρεις ναούς της Μάνης

Συντήρηση τοιχογραφιών και ξύλινων τέμπλων σε τρεις ναούς της Μάνης

Έργα σε τρεις ναούς της Μεσσηνιακής Μάνης ενέκρινε η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου για την αποκατάσταση πυρόπληκτων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Πρόκειται για έργα συντήρησης στους ναούς:

-Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρινίτσα Σωτηριανίκων

-Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόρειου Κέντρου (Γαϊτσές)

-Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Κάμπου Αβίας.

Η εκτέλεση και των τριών έργων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Καθολικό Μονής
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο «Καθολικό Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων» με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Μεσσηνίας, αφορούν στις άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών στο καθολικό της μονής.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

-Άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των τοιχογραφιών

-Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

-Περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων και πλήρωση ρωγμών

-Προσωρινή συγκράτηση τμημάτων (οπλισμοί)

-Στερέωση αποκολλημένων περιοχών.

Η συνολική δαπάνη που εγκρίθηκε είναι ποσού 24.800 ευρώ.

Τοιχογραφίες
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόρειου Κέντρου (Γαϊτσές) οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στις άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών και του ξυλόγλυπτου τέμπλου και συγκεκριμένα:

-Άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των τοιχογραφιών

-Περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων και πλήρωση ρωγμών με κονίαμα

-Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

-Προσωρινή συγκράτηση τμημάτων (οπλισμοί)

-Στερέωση αποκολλημένων περιοχών

-Άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης του ξυλόγλυπτου τέμπλου: Αντικατάσταση των σαθρών ξύλινων τμημάτων. Προσπάθεια επαναφοράς μετακινημένων τμημάτων στην αρχική τους θέση. Μηχανικός και χημικός καθαρισμός. Στερέωση του ξύλου.Η συνολική δαπάνη για τις εργασίες σε αυτό το ναό είναι ύψους 37.200 ευρώ.

Τέλος, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Κάμπου Αβίας Μεσσηνιακής Μάνης από την Εφορεία Αρχαιολογίας Μεσσηνίας θα εκτελεσθούν, επίσης, εργασίες που αφορούν στις άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτου τέμπλου και συγκεκριμένα:

-Άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των τοιχογραφιών

-Τοποθέτηση νέων ξύλινων δοκών στην πίσω όψη του τέμπλου όπου απαιτείται

-Περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων και πλήρωση ρωγμών με κονίαμα

-Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

-Προσωρινή συγκράτηση τμημάτων (οπλισμοί)

-Στερέωση αποκολλημένων περιοχών

-Άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης του ξυλόγλυπτου τέμπλου: Αντικατάσταση των σαθρών ξύλινων τμημάτων. Προσπάθεια επαναφοράς μετακινημένων τμημάτων στην αρχική τους θέση. Μηχανικός και χημικός καθαρισμός. Στερέωση του ξύλου. Απεντόμωση του τέμπλου.Η συνολική δαπάνη που έχει εγκριθεί για αυτό το έργο είναι ύψους 49.600 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη