Αλιμάκι: Απορούν κάτοικοι με απόφαση ανάθεσης Νίκα…

Αλιμάκι: Απορούν κάτοικοι με απόφαση ανάθεσης Νίκα…

Για παροχή βοήθειας με μηχανήματα στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τη 19η Μαΐου 2022!

Απορούν κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης σε Αλιμάκι, Μύρου και Ράχες με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα την οποία είδαν δημοσιευμένη στη Δι@υγεια με θέμα «Απόφαση ανάθεσης στον κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο και τον κ. Αριστομένη Καραχάλιο για την παροχή βοηθείας με τα μηχανήματά τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ΧΑΔΑ ”Αλιμάκι” της Δ.Κ. Μύρου, της Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δ. Τριφυλίας», η οποία αναφέρεται σε πυρκαγιά στον παράνομο σκουπιδότοπο στις 19 Μαΐου 2022 και ενώ έχουν συμβεί τόσα γεγονότα από την ανεξέλεγκτη φωτιά στο σκουπιδότοπο από τις 26 Ιουλίου 2022!

Στην απόφαση του κ. Νίκα με aριθ. πρωτ. 284272 και ημερομηνία 19-08-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια στις 25 Αυγούστου με ΑΔΑ: 9ΚΒΓ7Λ1-1ΧΗ, αναγράφεται: «Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α΄ “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.”

2. Το Ν. 4662/2020 “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης κινδύνων…” (ΦΕΚ 27/τ.Α΄/07-02-2020)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 131/2010 ΦΕΚ 224 Α΄ Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Α΄147 και ειδικότερα το άρθρο 118

5. Τις διατάξεις του Ν.4263/2019 και ειδικότερα την παρ. 19 του άρθρου 5

6. Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” με αρ. πρωτ. 8797/6-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)

7. Τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τη 19η Μαΐου 2022 στο ΧΑΔΑ στη θέση “Αλιμάκι” της Δημοτικής Κοινότητας Μύρου, της Δ.Ε Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας της Π.Ε Μεσσηνίας

8. Το με αρ. πρωτ. 1500 Φ.702.18/20-05-2022 έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο αιτείται τη διάθεση τριών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου (ερπυστριοφόρα τσάπα, φορτωτή ερπυστριοφόρο, φορτωτή ελαστιχοφόρο)

9. Την ανάγκη χρησιμοποίησης ιδιωτικών μηχανημάτων, διότι δεν επαρκούν τα ίδια μέσα, καθώς και τα μηχανήματα του πληγέντος Δήμου και των όμορων, επειδή επιχειρούν ταυτόχρονα για την αποκατάσταση των προβλημάτων

10. Τη με αρ. πρωτ. 279506/08-08-2022 απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αποφασίζει την ανάθεση: Στον κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο του Ιωάννη με τα μηχανήματά του (ερπυστριοφόρος εκσκαφέας ΜΕ 100745 ΙΧ, ερπυστριοφόρος φορτωτής ΜΕ 94158 ΙΧ) και στον κ. Αριστομένη Καραχάλιο του Κωνσταντίνου με το μηχάνημά του (τροχοφόρος φορτωτής ΜΕ 146587 ΙΧ), για την παροχή βοήθειας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε τη 19η Μαΐου 2022 στο ΧΑΔΑ στη θέση “Αλιμάκι” της Δημοτικής Κοινότητας Μύρου, της Δ.Ε Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας της Π.Ε Μεσσηνίας».

Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης σε Αλιμάκι, Μύρου και Ράχες απορούν: «Ποια παροχή βοήθειας σε ποιο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ποια κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε τη 19η Μαΐου 2022 στο ΧΑΔΑ στη θέση “Αλιμάκι”;

Η Π.Υ. Μεσσηνίας έκανε έγγραφο στις 20 Μαΐου 2022, πριν από τρεις μήνες, αιτούμενη διάθεση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου. Εάν έκαιγε ανεξέλεγκτα πυρκαγιά στο Αλιμάκι και δεν είχε κατασβεστεί επί τρεις ολόκληρους μήνες, από τις 19-20 Μαΐου που αναφέρεται στην απόφαση Νίκα, θα είχε φτάσει είτε στην Πύλο είτε στην Καλαμάτα η πυρκαγιά. Πλάκα μάς κάνουν; Τι απόφαση είναι αυτή; Τι σκεπτικό και αιτιολογικό είναι; Σήμερα τα τρία ιδιωτικά μηχανήματα σε τι θα χρησιμεύσουν και για ποιο λόγο γίνεται η ανάθεση; Πόσα θα πληρωθούν και για ποιες εργασίες, αναλυτικά, μπορούν να μας πουν; Παίζουν με αναθέσεις ενώ πρόκειται για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση στο Αλιμάκι; Να πάει εισαγγελέας να δει πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην παράνομη χωματερή.

Με τα καιγόμενα σκουπίδια σκεπασμένα κάπως και πάνω σε αυτά να ρίχνονται πάλι σκουπίδια όπως και ακριβώς δίπλα νέα σκουπίδια να ρίχνονται σε τμήμα του ΧΑΔΑ που έχει αποκατασταθεί αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας.

Εργολαβία της Περιφέρειας ήταν η αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Έγινε αποκατάσταση προηγούμενα χρόνια και δίπλα νέος παράνομος σκουπιδότοπος. Ρίξανε μετά σκουπίδια και στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ. Έπιασε φωτιά και ξαναέπιασε φωτιά και ξανά τα ίδια και καίγονταν τα σκουπίδια παντού, στο νέο παράνομο σκουπιδότοπο και στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ. Και τώρα πάνω στα καιγόμενα σκουπίδια που σκεπάστηκαν και παραδίπλα ρίχνονται νέα σκουπίδια και άλλος νέος παράνομος σκουπιδότοπος. Και έρχεται ο κ. Νίκας και βγάζει μια απόφαση με ημερομηνία 19/8/2022 για ανάθεση σε ιδιώτες εργολάβους με μηχανήματα για παροχή βοήθειάς τους στην κατάσβεση, λέει, πυρκαγιάς στο ΧΑΔΑ Αλιμακίου – γιατί δεν τον λέει παράνομο ΧΑΔΑ; – στις 19 Μαΐου 2022. Πλάκα μάς κάνει; Εδώ έχει γίνει χαμός με τη φωτιά από τις 26 Ιουλίου 2022. Φωτιά, τοξικό νέφος, διαμαρτυρίες, αστυνομίες, μηνύσεις, δικηγόροι, άλλοι δικηγόροι, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Δεν άκουσε τίποτα ο κ. Νίκας; Άκουσε και ξέρει πάρα πολύ καλά. Το Αλιμάκι είναι και δική του ευθύνη. Δήμος και Περιφέρεια μαζί είναι συνένοχοι για το έγκλημα υποβάθμισης περιβάλλοντος κατ’ εξακολούθηση στο Αλιμάκι. Οι υπηρεσίες κωφεύουν, όλες. Γιατί δεν υπάρχει κράτος. Αν υπήρχε κράτος θα ήταν αλλιώς. Ποια η σκοπιμότητα ανάθεσης του κ. Νίκα; Τι εξυπηρετείται με την απόφαση ανάθεσης του κ. Νίκα; Μία είναι η λύση: Να πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να κλείσει αμέσως, επιτέλους, ο ΧΑΔΑ στο Αλιμάκι και να μεταφέρονται τα σκουπίδια σε νόμιμο χώρο».