Δασωμένοι αγροί: Στους νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά η Μεσσηνία

Δασωμένοι αγροί: Στους νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά η Μεσσηνία

Εγκύκλιος του Υπ. Περιβάλλοντος για τους δασωμένους αγρούς

Τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες επιτροπές, οι ιδιοκτήτες, που έχουν καταθέσει αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες και για τις ίδιες εκτάσεις έχουν κινήσει παράλληλα τη διαδικασία να περιέλθουν στην κατοχή τους ως δασωμένοι αγροί, ορίζει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι μόνον για τις εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο κατέχει τίτλους θα προβάλλει ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Οι δασωμένοι αγροί, σύμφωνα με το δημοσίευμα του ecopress, ανέρχονται σε 6,9 εκατ. στρέμματα και η Μεσσηνία, είναι από τους νομούς με το υψηλότερο ποσοστό δασωμένων αγρών.

Εγκύκλιος
Οι εκτάσεις αυτές λόγω της εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων μετατράπηκαν σταδιακά σε δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η κυριότητά τους.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις περιπτώσεις εκτάσεων για τις οποίες το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, αναφέρει ότι τότε η αρμόδια Δασική Υπηρεσία θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του και προκειμένου να μεταβιβάσει την έκταση, σχετική «Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης στοιχείων θεμελιωτικών του δικαιώματος κυριότητας του Δημοσίου».

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αφενός μεν έχουν ασκήσει αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και παράλληλα έχουν καταθέσει αίτηση προς την Επιτροπή Δασολογίου, με αντικείμενο τον ειδικότερο χαρακτηρισμό ως δάσους ή δασικής, έκτασης, που εμφαίνεται ως δασωμένος αγρός στον δασικό χάρτη,  ότι έχουν ακολουθήσει «αντιφατική διαδικασία».

Δασωμένοι αγροί
Ταυτοχρόνως δίνονται οδηγίες για αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται αποδεκτή από τη Δασική Υπηρεσία αυτή η διαδικασία, ανεξαρτήτως της σειράς που ακολουθήθηκε και η Επιτροπή Δασολογίου να εξετάζει την αίτηση, αφού αυτή άλλωστε (η επιτροπή) έχει την αρμοδιότητα για τον ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον αναρτημένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα περίπου το 6% της συνολικής έκτασης των Δασικών Χαρτών αντιστοιχεί σε δασωμένων αγρούς. Μάλιστα οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό δασωμένων αγρών είναι: Αρκαδία, Μεσσηνία, Ιωάννινα, Εύβοια, Λακωνία, Ηλία, Αχαιέ, Δράμα και Μαγνησία. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι στο Κτηματολόγιο να φαίνονται πάνω από 6 εκατομμύρια στρέμματα ως Δασωμένοι Αγροί και να διεκδικούνται σήμερα ιδιοκτησιακά από το Ελληνικό Δημόσιο.