Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο τρυγητός των σταφιδαμπέλων εγενικεύθη καθ’ όλον τον νομόν, η εφετινή δε ποιότης θα είναι κατά πολύ ανωτέρα της περισυνής. Αι τιμαί των σταφίδων κατά τας προβλέψεις θα είναι εφέτος πολύ ανώτεραι του παρελθόντος αν κρίνη κανείς εκ των ζητήσεων των ξένων αγορών καταναλώσεως.

  • ΕΙΣ το Μέγα Ωρολογοποιείον και Χρυσοχοείον Παν. Παναγιωτόπουλου, εν τη άνω πλατεία,  παρελήφθησαν ωρολόγια εις μεγάλην συλλογήν και ποσότητα, εκ των καλλιτέρων ελβετικών εργοστασίων. Ωρολόγια τσέπης, χειρός, τοίχου, εγερτήρια κ.λπ. εις τιμάς συμφερούσας.

ΩΣΑΥΤΩΣ παρελήφθησαν εις πλουσίαν συλλογήν κοσμήματα όλων των ειδών: δακτυλίδια ανδρών και γυναικών, παντατίφ, καρφίτσες, πλάτες ταυτότητος, ξενόκουμβα.

ΕΠΙΣΗΣ ομματοϋάλια μυωπίας, πρεσβυωπίας ώτων και μύτης χρυσά, επίχρυσα, ντουπλέ, νίκελ εις  όλα τα σχέδια ως και παν ανταλλακτικόν αυτών. Μία απλή επίσκεψις θα σας πείση περί όλων των ανωτέρω. Τιμαί εξαιρετικώς χαμηλαί.