Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην παραλία της Καλαμάτας

Νέο 5άστερο ξενοδοχείο  στην παραλία της Καλαμάτας

Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην παραλία Καλαμάτας έλαβε από το υπουργείο Ανάπτυξης έγκριση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις.

Σύμφωνα με το money – tourism, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΟΠΤΙΜΟΥΜ Ξενοδοχειακή Τουριστική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (Υπό Σύσταση) με δ.τ. «ΟΠΤΙΜΟΥΜ Μ.ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας Κλασικού Τύπου Κατηγορίας Πέντε Αστέρων (5*), Δυναμικότητας 34 Δωματίων – 98 Κλινών».

Το ξενοδοχείο πρόκειται να δημιουργηθεί στην «Πατίστα» στην οδό Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία της Καλαμάτας.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος είναι 4.100.000 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της επιχορήγησης, συνολικού ύψους 2.254.750 ευρώ, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 17 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).