“Κρυφτό” με την εναλλακτική έκθεση για το αντιπλημμυρικό του Νέδοντα

“Κρυφτό” με την εναλλακτική έκθεση  για το αντιπλημμυρικό του Νέδοντα

Ολοκληρώνεται σύντομα η τεχνική έκθεση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της Καλαμάτας, την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου -προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ’ αυτής το Περιφερειακό Συμβούλιο- έχει αναθέσει στον Δημήτρη Κουτσογιάννη, καθηγητή Υδρολογίας και Ανάλυσης Συστημάτων Υδραυλικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, του πιο πάνω καθηγητή του ΕΜΠ, άλλων επιστημόνων, καθώς και εξειδικευμένων υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας, γνωστοποιήθηκε ότι η εν λόγω έκθεση θα παραδοθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και θα παρουσιαστεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αμέσως μετά θα προωθηθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, προκειμένου το Σώμα να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ του αντιπλημμυρικού της Καλαμάτας με βάση την πιο πάνω επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση.

Αν και από την Περιφέρεια τηρείται… σιγή ιχθύος για τα αποτελέσματα της έκθεσης του καθηγητή Κουτσογιάννη, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προτάσεις του συγκλίνουν περισσότερο με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και περιφερειακών παρατάξεων, παρά με την άποψη της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας όσο και η γνώμη  του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Οι οριστικές αποφάσεις θα παρθούν από το αρμόδιο υπουργείο, αν και οι αποφάσεις δύο θεσμικών οργάνων, τα οποία εκφράζουν και τη βούληση των πολιτών, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.

Πάντως, το συγκεκριμένο έργο δεν απαντά συνολικά στα προβλήματα αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Καλαμάτας, αφού γι’ αυτή θα χρειαστούν περισσότερες παρεμβάσεις.
Α.Π.