Ενισχύεται ο στόλος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας με νέα περιπολικά

Ενισχύεται ο στόλος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας με νέα περιπολικά

Νέα οχήματα εντάσσονται στο στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και ορισμένα από αυτά θα πάρουν το δρόμο για τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Αστυνομία, θα παραληφθούν συνολικά 63 οχήματα, εκ των οποίων 25 επιβατικά υπηρεσιακού χρωματισμού, που αποκτήθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα κατανεμηθούν  σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία.

Επίσης, 34 ειδικά οχήματα μεταγωγής κρατουμένων, υπηρεσιακού χρωματισμού, που αποκτήθηκαν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, θα κατανεμηθούν σε υπηρεσίες επιφορτισμένες με αρμοδιότητες μεταγωγής κρατουμένων.

Με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται και αναβαθμίζεται σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.