Ψηφιακά ραντεβού και για υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ψηφιακά ραντεβού και για υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με βιντεοκλήση ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση έχουν πλέον οι πολίτες, καθώς τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ανακοίνωσαν την έναρξη λειτουργίας του myEGDIX.live.

Έτσι, τόσο οι ίδιοι οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι νομικών προσώπων) όσο και οι εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοί τους (δικηγόροι, λογιστές, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λπ.) μπορούν να προγραμματίζουν ψηφιακά την ημέρα, την ώρα και τον τρόπο της εξυπηρέτησής τους με την ΕΓΔΙΧ.

Συγκεκριμένα, η πρώτη υπηρεσία της ΕΓΔΙΧ που εγκαινιάζεται και ξεκινά την πιλοτική της λειτουργία είναι η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020. Η πλατφόρμα παρέχει στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες συνιστάται ή απαιτείται να προβεί ο ενδιαφερόμενος ανάλογα με το στάδιο της αίτησής του, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα υποστήριξης για ερωτήματα που αφορούν στην αίτησή του.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα στην πλατφόρμα αναμένεται να ενταχθούν και άλλες υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ.

Εκεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας για την κράτηση ραντεβού.

Η διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού είναι ιδιαίτερα απλή:

1. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet

2. Κατόπιν επιλέγει τον τρόπο εξυπηρέτησης (τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία).

3. Στη συνέχεια επιλέγει την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, μέσα από τις διαθέσιμες εναλλακτικές.

4. Τέλος, καταχωρίζει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία και ολοκληρώνει την κράτηση.

Με την ολοκλήρωση της κράτησης, η υπηρεσία αποστέλλει αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα στο e-mail του ενδιαφερομένου, στο οποίο εμπεριέχεται και το link μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η βιντεοκλήση. Σημειώνεται ότι, εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την παρουσία τρίτου προσώπου στην τηλεδιάσκεψη (δικηγόρου, συμβούλου, λογιστή κ.λπ.), μπορεί να το δηλώσει στα στοιχεία της κράτησης. Με τον τρόπο αυτό το επιβεβαιωτικό μήνυμα θα σταλεί και στο πρόσωπο αυτό.

Εναλλακτικά, το ψηφιακό ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του της ΕΓΔΙΧ, καλώντας στο 213 2125730. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος του φορέα προγραμματίζει το ραντεβού για λογαριασμό του οφειλέτη με τη χρήση των κωδικών του Δημόσιας Διοίκησης.

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται παραγωγικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στη διεύθυνση myEGDIX.live.gov.gr είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών».