Στον Αναπτυξιακό Νόμο και το 4* ξενοδοχείο στους παλιούς μύλους

Στον Αναπτυξιακό Νόμο και  το 4* ξενοδοχείο στους παλιούς μύλους

Η απόφαση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο και του δεύτερου ξενοδοχείου που θα δημιουργηθεί στο κτήριο των παλιών μύλων στο λιμάνι της Καλαμάτας ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Ειδικότερα, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Porto Marina Kalamata Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (υπό σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου για «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 48 δωματίων – 96 κλινών», επί του Ο.Τ. 458 της Καλαμάτας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.000.000 ευρώ.

Η ενίσχυση  που θα χορηγηθεί είναι συνολικού ύψους 2.747.500 ευρώ, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 21 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο καθεστώς ενίσχυσης εντάχθηκε και το 5* ξενοδοχείο που θα φτιαχτεί στους «Μύλους», δυναμικότητας 49 δωματίων / 100 κλινών, με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ύψους 5.547.020,23 ευρώ, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν σε αυτό ανέρχονται σε 25 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).