«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Φεβρουαρίου 1926: Γυναικεία στήλη

«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Φεβρουαρίου 1926: Γυναικεία στήλη

ΟΛΙΓΗ ΜΟΔΑ
Ευρισκόμεθα ασφαλώς εις την εποχήν, συμπαθείς αναγνώστριαι, κατά την οποίαν τα κλος κυριαρχούν απ’ άκρου εις άκρον. Ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισαν να εκτοπίζουν τις πιέττες, μολονότι αι τελευταίαι ανθίστανται ηρωικώς, και μία διαρκής πάλη διεξάγεται μεταξύ των.

Η μόδα εις την περίπτωσιν αυτήν, όπως και εις κάθε άλλην, ενεργεί πάντοτε εσκεμμένως, η καταφανής της δι’ αυτή προτίμησις προς τα κλος προέρχεται εκ του ότι δεν υπάρχει τίποτε όσον αυτά που να χαρίζουν εξαιρετικά εις την γυναικείαν σιλουέτταν.

Η τουαλέττα η οποία εις το κάτω άκρον καταλήγει εις εύμορφο γκοντέ, καθιστά μίαν σιλουέτταν ακόμη κομψοτέραν, συντελεί δε εις την καλυτέρευσιν του συνόλου εκείνης, προς την οποίαν η φύσις δεν εφάνη απολύτως ευνοϊκή.

Τα γκοντέ άλλοτε μεν γαρνίρουν ολοτρίγυρα την φούστα, ενώ άλλοτε πάλιν τα βλέπομε μόνον εις το έμπροσθεν φύλλον. Κάποτε όμως ακόμη σύμφωνα με την απολύτως τελευταίαν λέξιν της μόδας, τα βλέπομε να εμφανίζωνται εις την πλάτην, ενώ το έμπροσθεν φύλλον είναι απολύτως ίσιο.

Η μόδα, καθώς βλέπετε, σας προσφέρει χίλιους δυο τρόπους να αποκτήσετε μίαν κομψοτάτην τουαλέτταν, απόκειται δε πλέον εις εσάς να την εκμεταλλευθήτε καταλλήλως.
Η ΜΟΝΤΑΙΝ

__________ 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΠΛΩΣΙΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Φεβρουαρίου 1926
Η επίπλωσις σήμερα περισσότερον από κάθε άλλη εποχή απασχολεί ιδιαιτέρως όσους ενδιαφέρονται για το ωραίον. Ένα σημερινό σπίτι πρέπει, ούτε λίγο ούτε πολύ, να είναι κομψοτέχνημα από την σάλα του έως το πιο μικρό δωμάτιο. Το γούστο, η καλαισθησία, η αρμονία, πρέπει παντού να βασιλεύη. Θέλουν μερικοί το σπίτι τους να είναι ένα μικρό μουσείο και δεν έχουν άδικο. Είναι φυσικόν να θέλωμε το περιβάλλον μέσα εις το οποίον ζούμε να ανταποκρίνεται και εις την ελαχίστη λεπτομέρεια προς την σημερινήν αντίληψιν του ωραίου.

Εν τούτοις εκείνο που προ πάντων επιζητεί η επίπλωσις της εποχής μας, είναι η απλότης. Η απλότης της γραμμής είναι εκείνο που κυρίως την χαρακτηρίζει.

Πρέπει εξ άλλου να μη γίνεται καταφανής η προσπάθεια που κατεβλήθη για τον συνδυασμό του κάθε πράγματος, αλλά να έχη ο επισκέπτης από την πρώτην στιγμήν την εντύπωσιν ότι το κάθε πράγμα ευρέθη τυχαίως στη θέσι του και ότι πουθενά αλλού δεν θα ημπορούσε να είναι καλύτερα. Δεν είναι ανάγκη μια αίθουσα να είναι βεβαρημένη με πολλά πράγματα, πρέπει όμως το καθένα να είναι εν τη απλότητί του ένα καλλιτέχνημα, να είναι ωραίο και διαλεγμένο με γούστο.
Η ΜΟΝΤΑΙΝ

______________ 

ENΔΥΜΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Μαρτίου 1926
Κατά την αερινήν σαιζόν, αγαπηταί συμπολίτιδες, προσέξατε πολύ το ντύσιμό σας. Δεν πρέπει  να είσθε καθόλου καθυστερημέναι, φωνάζουν όλα τα κέντρα της τυραννικής δια μερικούς θεάς που ακούει εις το όνομα Μόδα. Το ένδυμα περιπάτου, λοιπόν, γίνεται από ύφασμα φιλ-γκουράν γαρνιρισμένον με μακρύν ζιλέ μέχρι της οσφύος, με μικρό δαντελλάκι πλισέ και λεπτά πιεττάκια κατ’ αποστάσεις. Το έμπροσθεν μέρος ψαλλιδισμένο εις σχήμα μπολερό, κάτωθεν του οποίου ζώνη με αγκράφα από δέρμα.

Κάτωθεν της ζώνης, το φύλλον του φορέματος, πλισσέ της μηχανής. Το μανίκι κοντό έως ενάμισυ τέταρτο, ο λαιμός κλειστός με γιακά και μικρή γραβάτα, ένα μικρό καπελλάκι σχήματος Γκαμέν και αριστερά ένα καλοβαλμένο μπουκετάκι. Το όλον ασορτί, αυτό είναι το κουστούμι περιπάτου κατά την εαρινήν σεζόν.
Η ΣΙΚ

_____________

ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Μαρτίου 1926
Αι κυρίαι και δεσποινίδες από προχθές με ερωτούν για τα επανωφόρια. Πώς τα θέλει εφέτος δια την εαρινήν σαιζόν η ιδιότροπος θεά, γιατί ένα που ενεφανίσθη προ ημερών δειλά – δειλά εις την πολυύμνητον παραλιακήν πλας, συνεκλόνισεν εκ βαθέων τους ωραιοπαθείς αμφοτέρων των φύλων.

Εις το ερώτημα απαντώ σήμερον δια να πληροφορήσω τας ομοφύλους μου ότι και εφέτος δια την εαρινήν σειζόν θα εξακολουθήση η μόδα δια τα μαύρα μεταξωτά επανωφόρια αλλ’ από ύφασμα οτομάν, τουμπλαρισμένο έως κάτω με φουλάρι αιγυπτιακό.

Δια τα επανωφόρια είμαι υποχρεωμένη να πληροφορήσω τας συμπολίτιδας ότι μόνον οι πιέττες έχουν πέρασιν και μεγάλην μάλιστα. Ο γιακάς σμόκιν γαρνιρισμένος με ώμορφη δαντέλλα Μιλάν – Μπουγιουνέ. Το μανίκι όπισθεν ανοικτό μέχρι του αγκώνος, ενώ από το άνοιγμα βγαίνει μια σουρωτή δαντέλλα που καθιστά την κυρίαν ή την ντεμουαζέλλαν, περισσότερον ωραίαν και ελκυστικήν. Αυτό το είδος του πανωφοριού είναι εκείνο που επεκράτησε στο Παρίσι έπειτα από οξύν των μοδέρνων αγώνων εις την «Φεμινά».
Η ΣΙΚ

_____________ 

ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Μαρτίου 1926
Μία βραδυνή τουαλέττα από ύφασμα ζωρζέτ ρουζ επεκράτησεν απολύτως στο Παρίσι, ως μας πληροφορεί το χθες ληφθέν καλλιτεχνικόν τεύχος της «Φεμινά». Στη μέση κομμένη εις σχήμα μπολερού γαρνιρισμένου με ατρουντέ χρώματος α ζαντό και κομμένον εις σχήμα οβάλ. Κάτω η φούστα με ένα ελαφρό σούρωμα κομμένη εις το ίδιον σχήμα του μπολερού, γαρνιρισμένη δ’ επίσης με ατρουντέ.

Στο όπισθεν μέρος και από τα πλάγια κρατείται μία μικρά ζώνη η οποία δένεται πίσω σαν ένας μικρός φιόγκος. Ολόκληρον το φόρεμα εις μικράς αποστάσεις κεντημένο με μικρά μπουκετάκια από κλειστό αρζαντό. Μανίκια δεν έχει. Τοιούτου είδους εμφανίσεις έγιναν πολλαί στα μεγάλα κέντρα της μόδας δια να καταπλήξουν τους εστέτ. Και το κατόρθωσαν αν κρίνη κανείς από τον τρόπον με τον οποίον έγινε δεκτή αυτή η τουαλέττα.
Η ΣΙΚ

______________

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Μαρτίου 1926
Οι Καλαματιανές δεν πρέπει να καθυστερήσουν όσον αφορά τον χρωματισμόν και την μόδαν που θα επικρατήση, δεδομένου ότι πολλαί έχουν απόφασιν να παραθερίσουν στην Καλαμάτα.

Πολύ θα φορεθούν εφέτος κατά την καλοκαιρινήν σαιζόν τουαλέττες με χρωματισμόν τσαγαλί και βιε – ροζ.

Μία τουαλέττα της εποχής είναι με τα δύο πλάγια πλισσέ και το μπουστάκι του φορέματος σχηματισμένο ως καζάκα, το οποίον εις το κάτω μέρος είναι αρκετά γαρνιρισμένο με λεπτό κορδονάκι.

Το έμπροσθεν μέρος ένα μικρό ζηλεδάκι, μόλις διακρίνεται με μικρά – μικρά κουμπάκια, κουμπωμένο μπουλ. Μικρός γιακάς, μανίκι μακρύ και το κάτω μέρος ανοικτό με ένα στενόν πλισσέ, όμοιον της φούστας.
Η ΣΙΚ

______________

ΚΟΜΨΗ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ
Το «Λαφάμ Σικ» μας παρουσιάζει μίαν τουαλέτταν που πραγματικά έχει ξετρελλάνει όσες Παριζιάνες δεσποινίδες και κυρίες γνωρίζουν να ενδύωνται με γούστο και καλαισθησίαν. Το χρώμα της είναι βιε – ροζ, το δε φόρεμα έχει σχήμα Κομπινεζόν. Από τη μέση ενούται μία Τουνίκ, που καταλήγει σε τέσσερις μύτες και που είναι γαρνιρισμένη με τέσσαρες λουρίδες ατρουντέ, χρώματος αρζαντό. Το ελαφρό σούρωμα που έχει στο μέσον η Τουνίκ ενούται με το κομπινεζόν με ένα στενό ατρουντέ και με μύτες τετραγωνικές. Το ντεκολτέ έμπροσθεν και όπισθεν έχει σχήμα καρδιάς και από την μέση αρχίζει μία μικρά γραμμή στενού ατρουντέ που ενούται εις τον ώμον. Μανίκια δεν έχει. Οι γραμμές του ατρουντέ που ανεβαίνουν μέχρι του ώμου παρουσιάζουν την κυρία ή δεσποινίδα πάρα πολύ ωραίαν και κομψήν.
Η ΣΙΚ

_______________ 

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ
«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1926
Ουδέποτε η μόδα παρουσίασε τόσον μεγάλην ποικιλίαν όσην εφέτος.

Η κουπ των τουαλεττών μας παρουσιάζεται υπό απειρίαν φάσεων, προ δε της τόσης κομψότητος μέναμεν έκπληκτοι και δεν ηξεύρομε τι να διαλέξωμε. Βλέπομε τουαλέττες με την τόσον χαριτωμένην κουπ – α-λα – πρενσές, άλλες εις είδος ρεντεγκότ, φούστες με πλισσέ διαφόρων ειδών ή πανώ ή ποδιές, ή άλλοτε με βολάν, με γκοντέ, κομμένες εις σχήμα. Οι διάφορες αυτές επινοήσεις καθίστανται ακόμη θελκτικώτερες με την ατελείωτον ποικιλίαν των χρωμάτων, και των ιδιοτροπιών του γαρνιρίσματος.

Και δεν είναι μόνον αυτά. Είναι και τα διάφορα μέσα εις τα οποία καταφεύγουν πολλές κυρίες και δεσποινίδες όπως αποφύγουν τον σκόπελον του χρήματος με το να κατασκευάσουν οι ίδιες τουαλέττες που θα ήτο δυνατόν να φορεθούν και εις τον περίπατον.

Δια να επιτύχουν χρειάζεται βέβαια κάποια ειδικότης και εξαιρετικόν γούστο, δι’ αυτόν δε τον λόγον ελάχισται επιτυγχάνουν εις την προσπάθειαν αυτήν, την σώζουσαν τα ανδρικά χρηματοφυλάκια.

Δεν είναι δύσκολον να εννοήση κανείς πόσον όλα αυτά συνδυαζόμενα προσδίδουν εις το σύνολον της κάθε τουαλέττας μίαν χάριν εντελώς ξεχωριστήν, που υπερβαίνει εις κομψότητα οιανδήποτε μόδαν άλλης εποχής.

Εν τούτοις μέσα εις την μεγάλην αυτήν ποικιλίαν, ωρισμένες ιδιοτροπίες της μόδας κατ’ εξοχήν επικρατούν.

Και πρώτον θ’ αναφέρωμε το στρογγυλό γιακαδάκι από δαντέλλα γκροπούρ που έρχεται να γαρνίρη μίαν τουαλετίτσαν πουρ-τουτ-αλέ. Η γκροπούρ που περισσότερον συνηθίζεται είναι η έχουσα χρωματισμόν εγκρί που ενθυμίζει τις παληές δαντέλλες.

Μεταξύ των χρωμάτων, το πράσινο παίζει ένα αρκετά σπουδαίον ρόλον.

Τα βολέν αλαφόρμ καταλήγουν συχνότατα εις γλώσσες φιστονιού, οι οποίες ρελιάζονται κι αυτές.

Αλλά θα ήτο αδύνατον να αναφέρωμεν όλες τις ιδιοτροπίες της μόδας. Σταματούμεν εδώ για σήμερον και επιφυλασσόμεθα άλλοτε να σας παρουσιάζομεν διάφορες άλλες.
Η ΜΟΝΤΑΙΝ