Απρόσμενα γεωλογικά φαινόμενα καθυστερούν την αποκατάσταση των κατολισθήσεων στην Αρτεμισία

Απρόσμενα γεωλογικά φαινόμενα καθυστερούν την αποκατάσταση των κατολισθήσεων στην Αρτεμισία

Νέα παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τέλος Απριλίου

Η εμφάνιση έντονης και απρόσμενης υδροφορίας στην περιοχή των κατολισθήσεων, αλλά και η εμφάνιση νέων κατολισθητικών φαινομένων, είναι τα βασικά προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί κατά την εκτέλεση του έργου στο δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης για την αποκατάσταση των προβλημάτων από τις κατολισθήσεις του 2019.

Στο σημείο έγινε πρόσφατα νέα αυτοψία από τους μελετητές, ενώ δόθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τέλος Απριλίου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.850.000 ευρώ και ανάδοχος είναι η εταιρεία «Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ» με έκπτωση 10%.

Εργασίες

Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν το Σεπτέμβριο του 2022, ενώ είχε δοθεί παράταση έως τέλος Δεκεμβρίου του 2022.

Στην εργολαβία περιλαμβάνονται τα έργα αποκατάστασης των κατολισθήσεων που έγιναν στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, έπειτα από τη θεομηνία που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Οι κατολισθήσεις εντοπίζονται στην περιοχή της Αρτεμισίας και προβλέπονται γεωτεχνικά έργα αποκατάστασής τους, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας και έργα σήμανσης – ασφάλισης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης και Σταθεροποίησης τεσσάρων κατολισθήσεων στην 82 η Ε.Ο. Καλαμάτας-Σπάρτης από Χ.Θ.24+000 έως όρια Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας».

Το έργο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%.

Αυτοψία από τους μελετητές

Η παράταση έχει ζητηθεί από την ανάδοχο εταιρεία για τους ακόλουθους λόγους:

-Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής ανέκυψαν προβλήματα στο έργο λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και αφορούν:

α) στην εμφάνιση έντονης – απρόσμενης υδροφορίας στην περιοχή των κατολισθήσεων σε δύο θέσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη των εργασιών

β) στην εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων στα ανάντη πρανή της οδού σε μία θέση και στην εμφάνιση υδροφορίας στο εγκατεστημένο πιεζόμετρο, καθώς και

μετακινήσεων σε μεγάλο βάθος στο εγκατεστημένο κλισιόμετρο (κάτω από την στάθμη των κατασκευασμένων πασσάλων).

-Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ζητήθηκε η γνώμη των μελετητών του έργου, οι οποίοι έπειτα από σχετική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας επισκέφθηκαν τη θέση του έργου στις 9 Ιανουαρίου, οπότε πραγματοποιήθηκε κοινή αυτοψία με τον ανάδοχο, τους επιβλέποντες και το διευθυντή Τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας. Η υπηρεσία βρίσκεται σε αναμονή της τεχνικής έκθεσης των μελετητών, προκειμένου να αποφασιστεί κατ’ αρχάς η αναγκαιότητα και κατά δεύτερον ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

-Η μετατόπιση του δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, στις θέσεις όπου προβλέπεται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, έγινε στα τέλη του Νοεμβρίου.

-Η μέτριας έντασης, αλλά συνεχείς βροχοπτώσεις στην περιοχή των κατολισθήσεων, που έπληξαν την περιοχή από τον Οκτώβριο έως το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2022.

Της Βίκυς Βετουλάκη