Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το Τζάνε – Καλαμάκι

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός  για το Τζάνε – Καλαμάκι

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε, στην προχθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν:

-Η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 10.483.870,97 ευρώ έργο παράκαμψης της αρχαίας ακρόπολης του Πεταλιδίου, στο τμήμα Τζάνε – Καλαμάκι, του δρόμου Ριζόμυλος – Κορώνη

-Το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης – στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ – για το με προϋπολογισμό 6.500.000 ευρώ έργο βελτίωσης και κατασκευής της επαρχιακής οδού Χάνια – Κροκεές – Μονεμβασιά και συγκεκριμένα από τη χιλιομετρική θέση 35,5 μέχρι τους Μολάους

-Το πρακτικό 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το με προϋπολογισμό 870.000 ευρώ έργο διαμόρφωσης και ανάπλασης της περιοχής ανατολικά και δυτικά των εκβολών του ποταμού Σύθα, στο Ξυλόκαστρο, στην Κορινθία

-Το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο έργο συντήρησης και ασφαλτόστρωσης της επαρχιακής οδού 7 και συγκεκριμένα του τμήματος Μύλοι – Αχλαδόκαμπος -όρια Νομού Αργολίδας, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ.

Τέλος, η επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το προϋπολογισμού 600.000 ευρώ έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού 46, Καλλιάνι – Καστράκι – Φαναράκι – Λουτρά Ηραίας.