Προχωρούν οι διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις στο Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα

Προχωρούν οι διαδικασίες  για τις απαλλοτριώσεις στο Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα

Στη διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκεται η επίταξη των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας (τμήμα Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα)», προϋπολογισμού 7.450.000 ευρώ, το οποίο έχει αναλάβει ως ανάδοχος η εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.».

Πρόσφατα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ορίσθηκαν δικαστικοί επιμελητές για τις αντίστοιχες επιδόσεις.

Για το συγκεκριμένο έργο οι απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες είναι 356 και έχει κινηθεί διαδικασία παρακατάθεσης της σχετικής αποζημίωσης για 172 εκ των ιδιοκτητών, στους οποίους θα επιδοθεί εξώδικη ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης και πρόσκλησης για παράδοση εδαφικών τμημάτων ακινήτων.