Η νέα σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής Μεσσηνίας για την τριετία 2023-2025

Η νέα σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής Μεσσηνίας για την τριετία 2023-2025

Η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την τριετία 2023-2025.

Ο δε πρόεδρος θα εκλεγεί μεταξύ των μελών της, ενώ η θητεία της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, η νέα σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής Μεσσηνίας είναι η εξής:

-Πλοίαρχος Κωνσταντέλλης Νικόλαος του Γεωργίου, προϊστάμενος του Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας, ως αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από τον πλωτάρχη Τσούλο Σωτήριο του Κωνσταντίνου, υπολιμενάρχη Καλαμάτας

-Χρονόπουλος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τελωνείου Καλαμάτας, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Χαραλαμπόπουλο Δημήτριο του Παναγιώτη, αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών

-Aλεξανδρόπουλο Νικόλαο του Λεωνίδα, γεωπόνο, αναπληρούμενο από την Καπόγλη Αγγελική του Κωνσταντίνου ιατρό

-Λιοντήρη Παναγιώτη-Γεώργιο του Δημητρίου, πολιτικό μηχανικό, αναπληρούμενο από τη Μαλαπάνη Σταυρούλα του Ευάγγελου, λογίστρια

-Ανδρινοπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου, φιλόλογο, αναπληρούμενη από τον Μητρόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη, μηχανολόγο μηχανικό

-Παναγοπούλου Μαρία του Γεωργίου, δημοτική σύμβουλο και σντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας, Τουρισμού και Ανάπτυξης Τριφυλίας (ελεύθερη επαγγελματίας), αναπληρούμενη από τον Ρομπάκη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, δημοτικό σύμβουλο Πύλου – Νέστορος, (επιτειδευματία)

-Κουτέλα Μενέλαο του Ιωάννη, επιχειρηματία, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, αναπληρούμενο από τον Πουλημένο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, επιχειρηματία

-Κούτρη Χρήστο του Φωτίου, πρόεδρο του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλαμάτας, εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, αναπληρούμενο από τον Παπαδόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη, μέλος του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλαμάτας

-Ζερβάκη Ανδρέα του Γεωργίου, ως εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων, αναπληρούμενο από τον Σερεμετάκη Θεόδωρο του Διονυσίου, ναυτικό πράκτορα.