Στούπα: Εφιάλτης το έργο βελτίωσης της παραλιακής οδού

Στούπα: Εφιάλτης το έργο βελτίωσης της παραλιακής οδού

Επιστολή ενημέρωσης-πρόσκλησης προς παρέμβαση στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, απέστειλε η επιτροπή επαγγελματιών/ εργαζομένων στους κλάδους τουρισμού/εστίασης/ εμπορίου/ενοικίασης καταλυμάτων και κατοίκων της παραλιακής ζώνης οικισμού Στούπας Νεοχωρίου Δυτικής Μάνης, όσον αφορά στο έργο «Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας, Κοινότητας Νεοχωρίου, Δήμου Δυτικής Μάνης».

Η εν λόγω επιστολή κοινοποιείται στο Δήμο Δυτικής Μάνης, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, όπως και κάθε αρμόδιο φορέα. 

Αναλυτικά αναφέρεται σε αυτή:

«Κύριε περιφερειάρχη, σας θέτουμε υπόψη τα κάτωθι και ζητούμε άμεσες ενέργειες και παρέμβασή σας προς εξομάλυνσή τους:

Α. Το έργο “Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας, Κοινότητας Νεοχωρίου, Δήμου Δυτικής Μάνης”, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 236796 /12-07-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο Δήμος σας έλαβε την υπ’ αριθμ. 281794/17.08.2022 προέγκριση δημοπράτησης, ενώ ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την Κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου υπεγράφη μεταξύ υμών και της αναδόχου κοινοπραξίας η υπ’ αριθμ. 1168/08.02.2023 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσου με 447.335,95 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 554.696,58 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από τον Ιούλιο του 2022 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η υπ’ αριθμ. 236796 /12-07-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ορίζει τα εξής ως προς το έργο:

“4. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση και η ανάπλαση της παραλιακής οδού του οικισμού της Στούπας, της Κοινότητας Νεοχωρίου, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Η παραλιακή οδός του οικισμού έχει μήκος 422 μέτρα περίπου, με κυμαινόμενο πλάτος οδού από 3 έως 6 μέτρα. Η παρούσα πρόταση προβλέπει αποξήλωση όλων των υλικών της οδού, των πεζοδρομίων, των υφιστάμενων κρασπέδων και ρείθρων. Ο αστικός εξοπλισμός θα απομακρυνθεί μαζί με τους υπάρχοντες ιστούς ηλεκτροφωτισμού.

5. Παραδοτέα πράξης: Πλήρως αναπλασμένη παραλιακή οδός μήκους 422 μ. …Το πεζοδρόμιο σε ορισμένα σημεία θα αυξηθεί σε πλάτος, έως 0,50 μ. Το κράσπεδο που θα κατασκευασθεί κατά μήκος του πεζοδρομίου, θα είναι πρόχυτο, σύμφωνα με τα σχέδια της οριζοντιογραφίας και των τυπικών διατομών…

7. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 04/11/2022.

8. Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023”.

Η από τον Ιούλιο του 2022 Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου ορίζει ειδικότερα και μεταξύ άλλων επί των εργασιών του έργου:

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ… 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Η παρούσα πράξη προβλέπει αποξήλωση όλων των υλικών της οδού, των πεζοδρομίων, των υφιστάμενων κρασπέδων και ρείθρων. Η καθαίρεση όλων των υλικών κάτω από την υφιστάμενη επίστρωση θα γίνει σε κατάλληλο βάθος ώστε με την αποκατάσταση να διατηρηθεί η υφιστάμενη υψομετρία…”.

Β. Εμείς οι υπογράφοντες, είτε διατηρούμε επιχειρήσεις τουρισμού/εστίασης/ εμπορίου/ ενοικίασης καταλυμάτων, είτε εργαζόμαστε στις επιχειρήσεις αυτές, είτε είμαστε κάτοικοι επί της παραλιακής ζώνης της Στούπας Δυτικής Μάνης. Ως και εσείς, καταγόμενος από τη Μάνη, γνωρίζετε ότι η περιοχή μας είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές πανελλαδικά, δέχεται όγκο τουριστών από όλο τον πλανήτη, αποτελεί αυτή η ίδια η ονομασία της τουριστικό προϊόν, ενώ τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος από μεγάλες, τουριστικές και όχι μόνον, εταιρείες. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι η δραστηριότητα των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και οι δικές μας, ασκείται κατά το διάστημα από αρχές Μαρτίου έως 30/11 εκάστου έτους, ενώ αποκλειστικά και μόνον κατά το διάστημα αυτό εσοδεύουμε ώστε να καταφέρουμε να επιβιώσουμε, δεδομένου ότι το υπόλοιπο έτος η πλειοψηφία από τις επιχειρήσεις μας είναι κλειστές.

Οι πελάτες μας, οι οποίοι σε απόλυτα μεγέθη είναι κυρίως αλλοδαποί τουρίστες, επισκέπτονται τις επιχειρήσεις μας, επειδή βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη του οικισμού, ενώ γενικότερα η επισκεψιμότητα έχει συνάφεια με την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή.

Μολονότι όλα τα ανωτέρω είναι γνωστά, κυρίως στους αρμοδίους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και είχε εξαγγελθεί ότι το έργο θα ξεκινούσε το χειμώνα 2022 και θα τελείωνε στο τέλος του 2023, διαπιστώσαμε στις αρχές Μαρτίου 2023, αιφνιδίως και αφού ήδη είχαμε εκκινήσει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, επιπλέον και εν όψει Πάσχα, την έναρξη εργασιών από το ένα άκρο της παραλιακής ζώνης της Στούπας και συγκεκριμένα από το εστιατόριο “Ακρογιάλι”, οι οποίες προχώρησαν για 100 μέτρα και σταμάτησαν ενώπιον του εστιατορίου “5 Αδέλφια”. Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία, προκειμένου να προβεί στην καθαίρεση όλων των υλικών κάτω από την υφιστάμενη επίστρωση του οδοστρώματος και να στενέψει το πλάτος της οδού, έχει προβεί σε εκσκαφές σε μεγάλο βάθος, οι οποίες έχουν σταματήσει, ενώ ήδη έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της παραλιακής οδού που έχει προχωρήσει το έργο.

Ως είχε η κατάσταση, θέσαμε στην ανάδοχο εταιρεία επιτακτικά το αίτημα, αφενός της διακοπής των εργασιών λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου και επελεύσεως του Πάσχα, αφετέρου της πλήρους ολοκλήρωσης και παράδοσης του μέχρι τώρα εκτελεσθέντος έργου.

Παρά, όμως, τις κρούσεις μας και προς την ανάδοχο, αλλά κυρίως ως προς τον κύριο του έργου, το Δήμο Δυτικής Μάνης, ουδέν από τα δύο ικανοποιήθηκε, δηλαδή ούτε η διακοπή των εργασιών, οι οποίες συνεχίζονται με απαράδεκτα χαμηλούς ρυθμούς, ούτε τουλάχιστον η πλήρης ολοκλήρωση και παράδοση του μέχρι τώρα εκτελεσθέντος έργου.

Γ. Κύριε περιφερειάρχη, το σημαντικότερο όλων, και οφείλουμε να το τονίσουμε, είναι ότι καλούνται οι επισκέπτες του τόπου μας να ανεχθούν και να υπομείνουν ένα έργο που προσβάλλει την αισθητική τους, αλλά κυρίως περιορίζει την πρόσβασή τους στις παροχές που παρέχουν οι επιχειρήσεις μας. Εννοείται ότι δεν υφίσταται τέτοια πρόθεση εκ μέρους τους, ήδη έχουν ξεκινήσει οι ακυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα αφουγκραζόμαστε την ανησυχία τους και την ενόχλησή τους, δεδομένου ότι δεχόμαστε εκατοντάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα σχετικά με την εξέλιξη του έργου και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, σας εφιστούμε τους βάσιμους και ουσιαστικά θεμελιωμένους, και όχι ενδεχομένους, κινδύνους που θα προκαλέσει, αλλά και προκαλεί ήδη η πραγματική αυτή κατάσταση:

1. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τις συνέπειες της συνέχισης και επέκτασης των εργασιών του έργου, που επίκεινται να συμπέσουν με την έλευση του Πάσχα και την, σε πλήρει εκτάσει, τουριστική θερινή περίοδο, συνέπειες τόσον για τις επιχειρήσεις μας όσον και για εμάς τους κατοίκους:

-Η μη καλαισθησία του χώρου είναι αυταπόδεικτη, αφού τα ορύγματα “χάσκουν”, καθώς και τα υλικά και η σκόνη που ανασηκώνεται είναι εμφανέστατα.

-Τα οχήματα κατοίκων και επισκεπτών και οι πεζοί γενικότερα δε θα έχουν πρόσβαση ούτε στις κάθετες οδούς του οικισμού Στούπας που οδηγούν στην παραλιακή ζώνη και, επομένως, ούτε σε αυτή.

-Τα οχήματα τροφοδοσίας, εκφόρτωσης υλικών, απομάκρυνσης μπαζών, εκκενώσεων βόθρων, πυροσβεστικά, ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ., απορριμματοφόρα και οχήματα καθαρισμού του Δήμου κ.λπ. δε θα έχουν πρόσβαση στην παραλιακή ζώνη και, επομένως, τίθενται ζητήματα δημόσιας υγείας, ασφάλειας, τάξης, προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

-Δε θα υφίσταται δυνατότητα πλήρους ουσιαστικής λειτουργίας των επιχειρήσεών μας, άνευ υπαιτιότητας και πταίσματός μας, αφού η πρόσβαση σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού για τους πελάτες μας και γενικότερα για το κοινό δε θα είναι πλέον εφικτή. Εμείς, είτε επιχειρηματίες είτε εργαζόμενοι, θα καταστραφούμε οικονομικά, αφού ουδεμία θα υφίσταται δυνατότητα ουσιαστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα επέλθει διακοπή της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας μας, με συνέπεια την οριστική απώλεια εσόδων για όλη την εφετινή τουριστική περίοδο, δηλαδή με βαρύτατες και καταστροφικές οικονομικές κ.ά. συνέπειες και ζημίες, τόσον για τις επιχειρήσεις μας όσον και για το εργαζόμενο προσωπικό τους.

Με άλλα λόγια, θα τεθεί σε άμεσο κίνδυνο η ίδια η οικονομική ύπαρξη και επιβίωση τόσο ημών όσο και των εργαζομένων των επιχειρήσεων μας, ως εκ τούτου είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε παραγωγική αδράνεια και οικονομική καταστροφή, με επιπλέον κίνδυνο για τη φυσική μας ύπαρξη και το μέλλον μας.

2. Επίσης η μη πλήρης αποπεράτωση και παράδοση του εκτελεσθέντος τμήματος του έργου θα έχει βαρύτατες και καταστροφικές, οικονομικές κ.ά. συνέπειες και ζημίες, τόσον για τις επιχειρήσεις μας και για το εργαζόμενο προσωπικό τους, όσον και για εμάς τους κατοίκους. Και τούτο, διότι η περιορισμένη προσβασιμότητα των πελατών στις επιχειρήσεις μας, αποτελεί ζημιογόνο εις βάρος μας γεγονός, συνιστάμενο σε απώλεια εσόδων είτε λόγω της περιορισμένης λειτουργίας τους είτε λόγω ουσιαστικής απειλής διακοπής τους.

Δ. Όλες οι συμβάσεις πρέπει να ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Ως καλή πίστη νοείται η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά την κρίση του χρηστού και συνετού ανθρώπου και έτσι λοιπόν, ουδείς δύναται να υποχρεώσει να υποστούμε ή να ανεχθούμε από τις ενέργειες ή παραλείψεις ενός δημοσίου φορέα όπως είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, αφενός μεν εμείς οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι την οικονομική μας δυσπραγία δια της ουσιαστικής απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, αφετέρου δε εμείς οι κάτοικοι της περιοχής την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.

Θέσαμε ήδη, όλα τα άνω, επίμονα, ευθαρσώς και πλέον εμφατικά στον κύριο του έργου, Δήμο Δυτικής Μάνης, χωρίς καμία ουσιαστική και πρακτική ανταπόκριση εκ μέρους του. Θεωρούμε ότι είμαστε πολίτες μιας ευρωπαϊκής πολιτείας και απαιτούμε το ελληνικό κράτος με τη σειρά του να αποδείξει με τη συμπεριφορά του απέναντί μας ότι αποτελεί κράτος δικαίου.

Για τους λογούς αυτούς σας προσκαλούμε: Να παρέμβετε, λόγω της ανωτέρω συμπεριφοράς του κυρίου του έργου, Δήμου Δυτικής Μάνης, δια του προστηθέντος αυτού, κατά την εκτέλεσή του, που είναι αντίθετη στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, έτσι ώστε αφενός άμεσα να ανασταλούν οι εργασίες του έργου έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2023 και να επέλθει πλήρης αποπεράτωση και παράδοση του μέχρι τώρα εκτελεσθέντος τμήματος του, μήκους 100 μέτρων επί της παραλιακής οδού, αφετέρου να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό εκ μέρους σας, ομού μετά των συναρμοδίων υπουργείων, όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την παράταση χρηματοδότησης εκτέλεσης του έργου, πέραν της αρχικά συμβατικά προβλεφθείσας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, θέλουμε να γνωρίζετε ότι κρίνεται η εκτέλεση του έργου αυτού, όχι μόνον απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη, όμως ο μέχρι τώρα τρόπος και χρόνος εκτελέσεώς του είναι ζημιογόνος για όλους μας και σκοπός μας είναι να αποτρέψουμε τις βέβαιες καταστροφικές συνέπειες.

Σε οιαδήποτε σχετική ενέργειά σας που κατατείνει προς τούτο θα μας έχετε αρωγούς.

Με εκτίμηση,
Στούπα Νεοχωρίου Δυτικής Μάνης
4/4/2023
Οι υπογράφοντες».
-Να σημειωθεί πως έπονται 60 υπογραφές και συνεχίζεται η συλλογή τους.