Ταΰγετος: Ανοίγει και φέτος η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας

Ταΰγετος: Ανοίγει και φέτος η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ  των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για την ανάθεση  της  οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Ειδικότερα για το έτος 2023 η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος ανατίθεται σε 29  Δήμους. Οι δε εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) γίνονται στους Δήμους που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις μέχρι τη 16η Ιουνίου 2023. Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ των κατασκηνώσεων που θα λειτουργήσουν και φέτος είναι της Αγίας Μαρίνας από το Δήμο Καλαμάτας.

Προϋπολογισμός του προγράμματος
Η χρηματοδότηση του προγράμματος εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί τα 3.650.000,00 ευρώ. Η δαπάνη, στην οποία περιλαμβάνονται η μισθοδοσία του προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν τις κατασκηνώσεις, καθώς και οι Δήμοι που θα προετοιμάσουν τις κατασκηνώσεις για μελλοντική λειτουργία.

Κόστος σίτισης
Το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά κατασκηνωτή και προσωπικό στις κατασκηνώσεις ορίζεται ως εξής: -Για τα παιδιά από 6-11 ετών, 7,50 ευρώ

-Για τα παιδιά από 12 – 16 ετών, 8,00 ευρώ

-Για τα ηλικιωμένα άτομα, 8,50 ευρώ

-Για τα άτομα με αναπηρίες και τους συνοδούς αυτών, 8,50 ευρώ

-Για τα στελέχη και το προσωπικό, 8,50 ευρώ.

Για το έτος 2023 ο αριθμός των φιλοξενουμένων ανέρχεται σε 12.350 άτομα, ως ακολούθως: α) 7.550 παιδιά, β) 1.740 ηλικιωμένοι, γ) 3.060 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Διοίκηση Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων
Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής: Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου. Ένας (1) εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.  Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του προέδρου, του αντιπροέδρου και του οικονομικού συμβούλου.