Μεταπτυχιακό σε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Αγρο-Διατροφικό Τομέα

Μεταπτυχιακό σε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Αγρο-Διατροφικό Τομέα

Τα Τμήματα Γεωπονίας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοίνωσαν την έναρξη των αιτήσεων για εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση  και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρό-Διατροφικό Τομέα – MBA in Agri-food Sector»  (ΦΕΚ Β’ 3434/29.07.2021), το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2023.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένα στελέχη του  χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγρο-διατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι  απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα  πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως  επιχειρηματίες.

Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος MBA in Agri-Food Sector είναι ότι προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριές του τη δυνατότητα να αποκτήσουν  ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στη διοίκηση  επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και την τεχνολογία τροφίμων, έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ή να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και συνεταιρισμών. 

Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να στείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mba.agrifood@uop.gr έως 31 Ιουλίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E: mba.agrifood@uop.gr

T: 2710 230139 (Γραμματεία Τμήματος) καθημερινά 10:00-13:00.